کلاس های کمکی css بوتسترپ

کلاس های کمکی css بوتسترپ

متن

ایجاد معنا توسط رنگ ها به وسیله ی کلاس های زیر. هنگام رفتن بر روی لینک ها(hover) آنها تاریک تر خواهند شد.

Class توضیحات
text-muted. متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “text-muted”
text-primary. متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “text-primary”
text-success. متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “text-success”
text-info. متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “text-info”
text-warning. متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “text-warning”
text-danger. متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “text-danger”

 

پس زمینه

ایجاد معنا توسط رنگ ها به وسیله ی کلاس های زیر. هنگام رفتن بر روی لینک ها(hover) آنها تاریک تر خواهند شد.

Class توضیحات
bg-primary. خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “bg-primary”
bg-success. خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “bg-success”
bg-info. خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “bg-info”
bg-warning. خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “bg-warning”
bg-danger. خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس “bg-danger”

موارد دیگر

Class توضیحات
pull-left. یک عنصر را به سمت چپ شناور می کند.
pull-right. یک عنصر را به سمت راست شناور می کند.
center-block. یک عنصر را به display:block و center ست می کند.
clearfix. حالت شناور بودن را از بین می برد.
show. یک عنصر را مجبور به نمایش یافتن می کند.
hidden. یک عنصر را مجبور به محو شدن می کند.
sr-only. یک عنصر را در تمام دستگاه ها به جز screen reader ها، محو می کند.
sr-only-focusable ترکیب شدن با کلاس sr-only برای برای نشان دادن دوباره ی عنصر هنگامی که فوکس بر روی آن می آید.
text-hide. به جایگزین کردن محتوای متنی یک عنصر با یک عکس پس زمینه کمک می کند.
close. یک آیکن close(بستن) را مشخص می کند.
caret. قابلیت کشویی بودن را مشخص می کند( در منو های dropup به طور اتوماتیک معکوس می شود).

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google