چیست JSON

چیست JSON

آموزش JSON – معرفی JSON

JSON سرنام عبارت JavaScript Object Notation می باشد.

JSON سینتکسی برای ذخیره و تبدیل اطلاعات متنی می باشد. بسیار شبیه XML است.

JSON از XML کوچکتر، ولی سریعتر است و همچنین راحت تر پردازش می شود.

مثال JSON

{
“employees”: [
{ “firstName”:”John” , “lastName”:”Doe” },
{ “firstName”:”Anna” , “lastName”:”Smith” },
{ “firstName”:”Peter” , “lastName”:”Jones” }
]
}

شیء employees آرایه ای از رکوردهای employee است. (آرایه ای از اشیاء)


JSON چیست؟

  • JSON سرنام عبارت JavaScript Object Notation می باشد.
  • JSON فرمتی ساده و سبک برای مبادله اطلاعات متنی می باشد.
  • JSON مستقل از زبان است*.
  • JSON “خود توصیفی”  است و درک آن راحت است.

* JSON از سینتکس های جاوا اسکریپت (JavaScript) برای توصیف اشیاء داده استفاده می کند، اما لازم به ذکر است که هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ پلتفرم مستقل است. مفسر (Parser) های  JSON و کتابخانه های JSON برای اکثریت زبان های برنامه نویسی موجود است.


JSON در مقایسه با اشیاء جاوا اسکریپت (JavaScript)

فرمت متن JSON از لحاظ سینتکس شبیه کدهای ایجاد شیء در جاوا اسکریپت (JavaScript) است.

به خاطر این شباهت، برنامه JavaScript می تواند به جای استفاده از مفسر (Parser)، از تابع داخلی ()eval استفاده کند و داده های JSON را برای ایجاد اشیاء جاوا اسکریپت (JavaScript) محلی اجرا کند.


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google