پیدا کردن والدین عناصر

پیدا کردن والدین عناصر

در اینجا منظور از والدین یا اجداد یک عنصر، پدر، پدربزرگ، پدرِ پدربزرگ و به همین ترتیب است.

در جی کوئری با استفاده از روش های پیمایش، می توان یک درخت DOM را برای یافتن اجداد یک عنصر به سمت بالا پیمایش کرد.


پیمایش درخت DOM به سمت بالا

سه روش زیر برای پیمایش درخت DOM به سمت بالا در جی کوئری وجود دارد:

  • () parent
  • () parents
  • () parentsUntil

متد ()parent در jQuery

متد ()parent اولین پدر یک گره یا عنصر را بر می گرداند.

این متد تنها یک سطحِ رو به بالا را در درخت DOM پیمایش می کند.

در مثال زیر، اولین پدر عنصر <span> انتخابی بر گردانده می شود.

مثال

$(document).ready(function(){
$(“span”).parent();
});

متد ()parents در jQuery

متد ()parents همه اجداد عنصر انتخابی را تا رسیدن به عنصر ریشه که همان تگ <html> می باشد را برمی گرداند.

مثال زیر تمامی اجداد تگ <span> را بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“span”).parents();
});

برای محدود کردن جستجوی اجداد یک عنصر می توان یک سری از پارامترها را اعمال کرد.

در مثال زیر اجداد تگ <span> تا رسیدن به تگ <ul> بر گردانده می شود:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“span”).parents(“ul”);
});

متد ()parentsUntil در jQuery

متد ()parentsUntil تمامی اجداد، بین دوعنصر انتخابی را برمی گرداند.

در مثال زیر تمامی گره های پدری بین دو تگ <span> و <div> برگردانده می شود:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“span”).parentsUntil(“div”);
});

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google