پیدا کردن فرزندان

پیدا کردن فرزندان

در اینجا منظور از فرزندان یک عنصر، فرزند، نوه، فرزندِ نوه و به همین ترتیب است.

در جی کوئری با استفاده از روش های پیمایش، می توان یک درخت DOM را برای یافتن فرزندان یک عنصر به سمت پایین پیمایش کرد.


پیمایش درخت DOM به سمت پایین

دو روش زیر برای پیمایش درخت DOM به سمت پایین در جی کوئری وجود دارد:

  • ()children
  • ()find

متد ()children در jQuery

متد ()children اولین فرزند عنصر انتخابی را بر می گرداند.

این متد تنها یک سطحِ رو به پایین را در درخت DOM پیمایش می کند.

مثال زیر تمامی عناصری که فرزند مستقیم تگ <div> هستند را بر می گرداند:

نکته: یک عنصر را فرزند مستقیم عنصری دیگر می گویند هرگاه اختلاف سطح دو عنصر صفر باشد. یعنی بین این دو عنصر، عنصر دیگری قرار نگرفته باشد.

مثال

$(document).ready(function(){
$(“div”).children();
});

برای محدود کردن جستجوی فرزندان یک عنصر می توان یک سری از پارامترها را اعمال کرد.

مثال زیر تمامی تگ های <P> با کلاس “۱” که فرزند مستقیم تگ <div> هستند را بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“div”).children(“p.1”);
});

متد ()find در jQuery

متد ()find کلیه فرزندان یک عنصر را تا رسیدن به آخرین فرزند، بر می گرداند.

مثال زیر کلیه عناصر <span> که نوه تگ <div> هستند را برمی گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“div”).find(“span”);
});

مثال زیر کلیه فرزندان (نوادگان) تگ <div> بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“div”).find(“*”);
});

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google