پنهان/نمایان کردن

پنهان/نمایان کردن

از این انیمیشن برای پنهان کردن و نمایش یک شِی در سندمان استافده میکنیم.

متدهای ()hide و ()show

در jQuery، با متدهای ()hide و ()show می توانید عناصر HTML را پنهان و نمایان کنید:

مثال

$(“#hide”).click(function(){
$(“p”).hide();
});

$(“#show”).click(function(){
$(“p”).show();
});

نحوه استفاده:

$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed اختیاری است، سرعت پنهان یا نمایان شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متدهای ()hide و ()show اجرا می شود. (درباره تابع callback در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)

در مثال زیر، پارامتر speed همراه با متد ()hide استفاده شده است:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(1000);
});

متد ()toggle

با متد ()toggle می توانید بین متدهای ()hide و ()show حرکت کنید.

عناصر نمایان را پنهان و عناصر پنهان را نمایان می کند:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“p”).toggle();
});

نحوه استفاده:

$(selector).toggle(speed,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed اختیاری است، سرعت پنهان یا نمایان شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متدهای ()hide و ()show اجرا می شود. (درباره تابع callback در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)

متدهای ()hide و ()show

در jQuery، با متدهای ()hide و ()show می توانید عناصر HTML را پنهان و نمایان کنید:

مثال

$(“#hide”).click(function(){
$(“p”).hide();
});

$(“#show”).click(function(){
$(“p”).show();
});

نحوه استفاده:

$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed اختیاری است، سرعت پنهان یا نمایان شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متدهای ()hide و ()show اجرا می شود. (درباره تابع callback در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)

در مثال زیر، پارامتر speed همراه با متد ()hide استفاده شده است:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(1000);
});

متد ()toggle

با متد ()toggle می توانید بین متدهای ()hide و ()show حرکت کنید.

عناصر نمایان را پنهان و عناصر پنهان را نمایان می کند:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“p”).toggle();
});

نحوه استفاده:

$(selector).toggle(speed,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed اختیاری است، سرعت پنهان یا نمایان شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متدهای ()hide و ()show اجرا می شود. (درباره تابع callback در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google