پنجره های نمایش پیغام

پنجره های نمایش پیغام

t سه نوع پنجره Popup دارد: پنجره alert ، پنجره Confirm و پنجره Prompt

پنجره alert

پنجره alert معمولاً اگر بخواهید، کاربر را از اطلاعات ارسال شده مطمئن کنید، استفاده می شود.

زمانی که کاربر به عنوان مثال، جمله “عملیات، به درستی انجام شد.” را دریافت کرد برای ادامه، باید روی دکمه “OK” کلیک کند.

نحوه استفاده:

alert(” sometext “);

متد ()window.alert را می توان بدون پیشوند window نیز نوشت.

مثال

<html>
<head>
<script type=”text/javascript”>
function show_alert()
{
alert(“I am an alert box!”);
}
</script>
</head>
<body>

<input type=”button” onclick=”show_alert()” value=”Show alert box” />

</body>
</html>


پنجره Confirm

پنجره Confirm معمولا اگر بخواهید، کاربر چیزی را قبول یا بررسی کند، استفاده می شود.(به عنوان مثال: “آیا عملیات حذف انجام شود؟”)

زمانی که پنجره Confirm ظاهر می شود برای ادامه، کاربر باید بر روی “ok” یا “cancel” کلیک کند.

اگر بر روی “ok” کلیک کند ، پنجره مقدار “true” و اگر بر روی “cancel” کلیک کند مقدار “false” بر می گرداند.

نحوه استفاده:

confirm(” sometext “);

متد ()window.confirm را می توان بدون پیشوند window نیز نوشت.

مثال

<html>
<head>
<script type=”text/javascript”>
function show_confirm()
{
var r=confirm(“Press a button”);
if (r==true)
{
alert(“You pressed OK!”);
}
else
{
alert(“You pressed Cancel!”);
}
}
</script>
</head>
<body>

<input type=”button” onclick=”show_confirm()” value=”Show confirm box” />

</body>
</html>


پنجره Prompt

پنجره Prompt زمانی که بخواهید، کاربر یک مقدار را قبل از داخل شدن به صفحه وارد کند، استفاده می شود.

زمانی که یک پنجره Prompt ظاهر می شود کاربر می تواند بر روی “ok” و یا “cancel” کلیک کند تا بعد از وارد کردن مقدار ، عملیات ادامه پیدا کند.

اگر بر روی “ok” کلیک کند ، پنجره مقدار را بر می گرداند و اگر بر روی “cancel” کلیک کند هیچ مقداری را بر نمی گرداند.

نحوه استفاده:

prompt(” sometext “,” defaultvalue “);

متد ()window.prompt را می توان بدون پیشوند window نیز نوشت.

مثال

<html>
<head>
<script type=”text/javascript”>
function show_prompt()
{
var name=prompt(“Please enter your name”,”Harry Potter”);
if (name!=null && name!=””)
{
document.write(“<p>Hello ” + name + “! How are you today?</p>”);
}
}
</script>
</head>
<body>

<input type=”button” onclick=”show_prompt()” value=”Show prompt box” />

</body>
</html>


پنجره ی alert دو خطی

برای نمایش یک پنجره Alert دو خطی، می توان از یک “\” به همراه کاراکتر n مانند زیر عمل نمود:

مثال

alert(“Hello\nHow are you?”);

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google