مقدمه XHTML

مقدمه XHTML

XHTML در واقع HTMLی است که مانند XML نوشته شده است.

XHTML چیست؟

 • XHTML مخفف کلمات EXtensible HyperText Markup Language (زبان علامتگذاری ابرمتن قابل توسعه) می باشد.
 • XHTML تقریبا مشابه HTML 4.01 می باشد.
 • XHTML نسخه سخت گیرتر و تمیزتر HTML می باشد.
 • XHTML در واقع HTMLی است که مانند XML تعریف شده است.
 • XHTML در سال ۲۰۰۰ توسط W3C پیشنهاد شد.
 • XHTML توسط اکثر مرورگرها پشتیبانی می شود.


چرا XHTML؟

بسیاری از صفحات در اینترنت، حاوی کدهای HTML نادرست هستند.

کد HTML زیر با توجه به اینکه از قوانین HTML پیروی نکرده (تگ <h1> و <p> بسته نشده) باز هم به درستی نمایش داده خواهد شد:

<html>
<head>
<title>This is bad HTML</title>
<body>
<h1>Bad HTML
<p>This is a paragraph
</body>

XML سیستم گرامر ایجاد زبان های علامتگذاری دلخواه است و سندها باید به درستی و با فرمت درست نشانه گذاری شوند.

امروزه شاهد تکولوژی های مختلفی در مرورگرها هستیم، بعضی از آنها در کامپیوتر و بعضی دیگر در گوشی های موبایل و یا وسایل کوچک دیگر اجرا می شوند. وسایل کوچک، اغلب برای ترجمه صفحاتی که از قوانین HTML پیروی نمی کنند، با مشکل مواجه می شوند.

بنابراین با ترکیب توانایی های HTML و XML نسخه XHTML توسعه یافت.


مهم ترین تفاوت های بین XHTML و HTML:

ساختار سند:

 • آوردن DOCTYPE در XHTML الزامی است.
 • آوردن خصوصیت xmlns در تگ <html> الزامی است.
 • آوردن تگ های <html>، <head>، <title> و  <body> الزامی می باشد.

نحوه نوشتن عناصر:

 • برای استفاده عناصر به صورت تودرتو باید نظم آنها حفظ شود.
 • عناصر XHTML باید همیشه بسته شوند.
 • عناصر XHTML باید با حروف کوچک نوشته شوند.
 • یک سند XHTML باید یک عنصر ریشه ای داشته باشند. (کل عناصر موجود در سند، در یک عنصر ریشه ای قرار داده شوند)

نحوه نوشتن خصوصیت ها:

 • نام خصوصیت ها باید با حروف کوچک نوشته شوند.
 • مقدار خصوصیت ها باید داخل دابل کوتیشن باشد.
 • کوتاه نویسی خصوصیات در XHTML ممنوع است.

نوشتن <!…DOCTYPE> الزامی است:

یک سند XHTML باید حاوی اعلان DOCTYPE باشد.

عناصر <html>، <head>، <title> و <body> باید در سند آورده شوند و نوشتن خصوصیت xmlns در تگ <html> الزامی است.

مثال زیر، یک سند XHTML با حداقل تگ هایی که نیاز دارد را نشان می دهد:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<title>Title of document</title>
</head><body>
......
</body>

</html>


نحوه تبدیل HTML به XHTML:

 1. یک <!DOCTYPE> از XHTML به خط اول هر صفحه اضافه کنید.
 2. خصوصیت xmlns را به عناصر html هر صفحه اضافه کنیم.
 3. تمامی نام عناصر را به حروف کوچک تغییر دهیم.
 4. تمای تگ های تهی را ببنیدیم.
 5. تمامی نام های عناصر را به حروف کوچک تغییر دهیم.
 6. تمامی مقادیر عناصر را داخل دابل کوتیشن بگذارید.

اعتبار سنیجی XHTML با استفاده از W3C:

آدرس صفحه وبتان را در باکس زیر تایپ کنید:


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(
 1. Sasan گفت:

  eyval dadash
  damet garm
  kheyli mofid bod
  estefade kardim

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google