مقدمه آموزش JSON

مقدمه آموزش JSON

فایل های JSON

 • فایل های JSON دارای پسوند “json.” می باشد.
 • نوع MIME متون JSON عبارت است از “application/json”.

در این آموزش با ذکر یک مثال موارد زیر را برسی میکنیم:

 1. شباهت زیاد با XML:
 2. تفاوت های JSON با XML
 3. چرا JSON؟


مثال JSON

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JSON Object Creation in JavaScript</h2><p>
Name: <span id=”jname”></span><br />
Age: <span id=”jage”></span><br />
Address: <span id=”jstreet”></span><br />
Phone: <span id=”jphone”></span><br />
</p><script>
var JSONObject= {
“name”:”John Johnson”,
“street”:”Oslo West 555″,
“age”:33,
“phone”:”555 1234567″};
document.getElementById(“jname”).innerHTML=JSONObject.name;
document.getElementById(“jage”).innerHTML=JSONObject.age;
document.getElementById(“jstreet”).innerHTML=JSONObject.street;
document.getElementById(“jphone”).innerHTML=JSONObject.phone;
</script></body>
</html>

شباهت زیاد با XML:

 • JSON متن خام است.
 • JSON “خود توصیفی” است. (خوانایی بالایی دارد.)
 • JSON سلسه مراتبی است. (مقادیر داخل مقادیر)
 • مقادیر JSON می تواند توسط جاوا اسکریپت (JavaScript) تفسیر شود.
 • داده های JSON می تواند توسط AJAX انتقال داده شوند.

تفاوت های JSON با XML

 • تگ خاتمه ندارد.
 • کوتاه تر است.
 • نوشتن و خواندن آن سریعتر است.
 • می توانند توسط تابع داخلی جاوا اسکریپت ()eval تفسیر (Parse) شوند.
 • از آرایه ها استفاده می کنند.
 • واژگان رزرو شده ندارد.

چرا JSON؟

با استفاد از برنامه های کاربردی AJAX، از نظر سرعت و سادگی، JSON سریعتر و ساده تر از AJAX است.

با استفاده از XML:

 • سند XML را واکشی کنید.
 • از XML DOM برای حرکت در سند استفاده کنید.
 • مقادیر را استخراج کنید و داخل متغیر ها ذخیره کنید.

با استفاده از JSON:

 • رشته JSON را واکشی کنید.
 • از ()eval برای رشته JSON استفاده نمایید.

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google