مرجع متدهای پیمایش عناصر

مرجع متدهای پیمایش عناصر

از این متدها یا توابع برای پیمایش یک عنصر خاص استفاده میشود.

چرا که این متدها کار مارا در پیمایش یک عنصر خاص بیسیار آسان میکنند

در ادامه با تمام این متد ها و کارایی آنها آشنا خواهید شد.


متد های پیمایش جی کوئری

متد توضیحات
add() یک یا چند عنصر را به مجموعه عناصر موجود اضافه می کند.
addBack() مجموعه عناصر قبلی را به مجموعه عناصر فعلی اضافه می کند.
andSelf() مشابه متد ()addback( استفاده شده در ورژن۱٫۸)
children() تمای فرزندان مستقیم عنصر انتخابی را بر می گرداند.
closest() اولین جد عنصر انتخاب شده را بر می گرداند.
contents() همه فرزندان مستقیم عنصر انتخابی را بر می گرداند.(به همراه متن و توضیحات عناصر)
each() یک تابع مشخص را برای هر یک از عناصر تطبیقی اجرا می کند.
end() به عملیات محدود سازی در مجموعه فعلی پایان می دهد و مجموعه ای از عناصر همسان را بر می گرداند.
eq() از بین عناصر انتخابی، عنصری با شماره مشخص را بر می گرداند.
filter() عناصری که با معیار خاصی مطابقت دارند را بر می گرداند.
find() اجداد عنصر انتخابی را بر می گرداند.
first() اولین عنصر از عناصر انتخاب شده را بر می گرداند.
has() تمامیِ عناصری که یک یا چند عنصر در داخل خود دارند را بر می گرداند.
is() مجموعه عناصر مورد نظر را با انتخابگر ها، عناصر و اشیای جی کوئری مقایسه می کند و در صورتی که مطابقت داشته باشد مقدار true را بر می گرداند.
last() آخرین عنصر از عناصر انتخاب شده را بر می گرداند.
map() عبور هر عنصر در مجموعه ای همسان از عناصر به وسیله یک تابع، تولید یک شی جدید جی کوئری حاوی مقدار برگشتی.
next() همزاد بعدی عنصر انتخاب شده را بر می گرداند.
nextAll() تمامی همزاد های عنصر انتخابی را بر می گرداند.
nextUntil() تمامی همزادها بین دو عنصر مشخص شده را بر می گرداند.
not() عناصری که با معیار مورد نظر مطابقت ندارند را بر می گرداند.
offsetParent() مکان اولین پدر عنصر انتخابی را بر می گرداند.
parent() پدر مستقیم عنصر انتخابی را بر می گرداند.
parents() تمامی اجداد عنصر انتخابی را بر می گرداند.
parentsUntil() تمامی اجداد بین دو عنصر داده شده را بر می گراند.
prev() همزاد قبلی عنصر انتخابی را بر می گرداند.
prevAll() تمامی همزادهای قبلی عنصر انتخابی را بر می گرداند.
prevUntil() تمامی همزادهای قبلی بین دو عنصر مشخص شده را بر می گرداند.
siblings() تمامی همزاد های عنصر انتخابی را بر می گرداند.
slice() زیر مجموعه ای از عناصر مشابه (تا عنصر با شماره مشخص شده) را بر می گرداند.

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google