متد load در jQuery

متد load در jQuery

متد ()load در jQuery

متد ()load، یکی از متدهای ساده اما قدرتمند jQuery است.

این متد، داده ها را از سرور دریافت کرده و داخل یک عنصرِ انتخاب شده قرار می دهد.

نحوه استفاده:

$(selector).load(URL,data,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
URL الزامی است، URL فایلی است که می خواهید بارگذاری کنید.
data اختیاری است، می تواند شامل رشته ای از متغیرها و مقادیر آنها باشد که همراه درخواست به سرور ارسال می شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()load اجرا می شود.

در کادر پایین، محتوای فایل “demo_test.txt” آورده شده است:

<h2>jQuery and AJAX is FUN!!!</h2>
<p id=”p1″>This is some text in a paragraph.</p>

در مثال زیر، محتوای فایل “demo_test.txt” داخل عنصر با شناسه “div1” بارگذاری می شود:

مثال

$(“#div1”).load(“demo_test.txt”);

این امکان نیز وجود دارد که یک گزینشگر jQuery به پارامتر URL اضافه نمایید.

در مثال زیر، محتوای عنصر با شناسه “p1” در فایل “demo_test.txt” داخل عنصر با شناسه “div1” بارگذاری می شود:

مثال

$(“#div1”).load(“demo_test.txt #p1”);

پارامتر اختیاری callback، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()load اجرا می شود.

تابع callback می تواند پارامترهای مختلفی داشته باشد:

  • responseTxt – اگر فراخوانی تابع موفقیت آمیز باشد، شامل خروجی تابع است.
  • statusTxt – شامل وضعیت فراخوانی تابع است.
  • xhr – شامل یک شیء XMLHttpRequest است.

در مثال زیر، بعد از اجرای کامل متد ()load یک پنجره Alert نمایش داده می شود. اگر اجرای متد ()load موفقیت آمیز باشد، پیغام “External content loaded successfully!” و اگر با خطا روبرو شود، یک پیغام خطا نمایش داده می شود.

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).load(“demo_test.txt”,function(responseTxt,statusTxt,xhr){
if(statusTxt==”success”)
alert(“External content loaded successfully!”);
if(statusTxt==”error”)
alert(“Error: “+xhr.status+”: “+xhr.statusText);
});
});

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google