فرم های css بوتسترپ

فرم های css بوتسترپ

تنظیمات پیش فرض بوتسترپ

هنگام استفاده از بوتسترپ، کنترل های فرم(form controls) به طور اتوماتیک، یک سری از تنظیمات استایل عمومی را از بوتسترپ دریافت می کنند.

تمام عناصر متنی، از قبیل <input> و <textarea> و <select>، وقتی که از کلاس form-control. استفاده می کنند، عرضی برابر با %۱۰۰ خواهند داشت.

قواعد استاندارد برای هر سه طرح بندی فرم:

  • همواره از <form role=”form”> استفاده کنید(دسترسی کسانی که از screen reader استفاده می کنند را بهتر می کند).
  • برچسب ها(label) و کنترل های فرم(form control) را درون یک <div class=”form-group”> بسته بندی کنید(در بهینه سازی فاصله گذاری مورد نیاز می باشد).
  • کلاس form-control. را به تمام عناصر <input> و <textarea>  و <select> اضافه کنید.

مثال زیر یک فرم ساده ی بوتسترپ را به همراه دو فیلد ورودی(input) و یک چک باکس و یک دکمه ی submit ایجاد می کند:

Bootstrap Form مثال

<form role=”form”>
<div class=”form-group”>
<label for=”email”>Email address:</label>
<input type=”email” class=”form-control” id=”email”>
</div>
<div class=”form-group”>
<label for=”pwd”>Password:</label>
<input type=”password” class=”form-control” id=”pwd”>
</div>
<div class=”checkbox”>
<label><input type=”checkbox”> Remember me</label>
</div>
<button type=”submit” class=”btn btn-default”>Submit</button>
</form>

<form> Classes

Class توضیحات
form-inline. ایجاد یک فرم چپ چین شده به همراه تنظیمات inline-block( این تنها در فرم هایی که در صفحه با عرض منطقه ی دید حداقل ۷۶۸px، قرار دارند، اعمال می شود).
form-horizontal. تراز بندی کردن برچسب ها و گروه های تنظیمات فرم در یک طرح بندی افقی.

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google