شیء screen

شیء screen

شیء window.screen، شامل اطلاعاتی درباره ی صفحه ی مونیتور بازدیدکننده است.

ابعاد صفحه ی مونیتور

شیء window.screen را می توان بدون پیشوند window نوشت.

بعضی از خصوصیت های شیء window.screen:

  • screen.availWidth : عرض قابل دسترس صفحه مونیتور
  • screen.availHeight : ارتفاع قابل دسترس صفحه مونیتور


عرض قابل دسترس صفحه مونیتور

خصوصیت screen.availWidth، عرض قابل دسترس صفحه ی مونیتور را به پیکسل برمی گرداند. (این اندازه شامل taskbar نمی شود)

مثال

مثال زیر، عرض صفحه مونیتورتان را برمی گرداند:

<script>

document.write(“Available Width: ” + screen.availWidth);

</script>


ارتفاع قابل دسترس صفحه مونیتور

خصوصیت screen.availHeight، ارتفاع قابل دسترس صفحه ی مونیتور را به پیکسل برمی گرداند. (این اندازه شامل taskbar نمی شود)

مثال

مثال زیر، ارتفاع صفحه مونیتورتان را برمی گرداند:

<script>

document.write(“Available Height: ” + screen.availHeight);

</script>


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google