شیء navigator

شیء navigator

شیء window.navigator شامل اطلاعاتی درباره مرورگر بازدیدکننده است.


شیء window.navigator

شیء window.navigator را می توان بدون پیشوند window نیز نوشت.

مثال

<div id=”example”></div>

<script>

txt = “<p>Browser CodeName: ” + navigator.appCodeName + “</p>”;
txt+= “<p>Browser Name: ” + navigator.appName + “</p>”;
txt+= “<p>Browser Version: ” + navigator.appVersion + “</p>”;
txt+= “<p>Cookies Enabled: ” + navigator.cookieEnabled + “</p>”;
txt+= “<p>Platform: ” + navigator.platform + “</p>”;
txt+= “<p>User-agent header: ” + navigator.userAgent + “</p>”;
txt+= “<p>User-agent language: ” + navigator.systemLanguage + “</p>”;

document.getElementById(“example”).innerHTML=txt;

</script>


اخطار !!!

اطلاعاتی که از شیء navigator دریافت می شود، اغلب گمراه کننده است و نباید برای یافتن نسخه مرورگر استفاده شود.

دلیل:

  • داده های navigator می تواند توسط مالک مرورگر تغییر داده شود.
  • بعضی مرورگرها برای دور زدن تست سایت، در تشخیص هویت خودشان خلل ایجاد می کنند.
  • مرورگرهایی که قبل از یک سیستم عامل جدید آمده باشند، نمی توانند اطلاعات آن سیستم عامل را گزارش دهند.

تشخیص نوع مرورگر

به خاطر اینکه اطلاعات شیء navigator در مورد نوع مرورگر گمراه کننده است، می توانید از یک سری اشیاء مختلف برای پیدا کردن نوع مرورگر استفاده نمایید.

چونکه مرورگرهای مختلف، اشیاء مختلفی را پشتیبانی می کنند، می توانید از این نوع اشیاء برای پیدا کردن نوع مرورگر استفاده نمایید. برای مثال، چونکه فقط مرورگر Opera خصوصیت “window.opera” را پشتیبانی می کند، می توانید از آن برای مشخص کردن مرورگر Opera استفاده نمایید:

Example: if (window.opera) {…some action…}

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google