شیء location

شیء location

شیء window.location، می تواند برای برگرداندن آدرس صفحه جاری (URL) و یا هدایت کاربر به یک صفحه جدید استفاده شود.

شیء window.location

شیء window.location را می توان بدون پیشوند window نیز نوشت.

بعضی از خصوصیت های شیء location:

  • location.hostname : نام دامین جاری را برمی گرداند.
  • location.pathname : مسیر و نام صفحه جاری را برمی گرداند.
  • location.port : شماره Port وب هاست را برمی گرداند. (۸۰ یا ۴۴۳)
  • location.protocol : پروتکل مورد استفاده را برمی گرداند. (http یا https)


خصوصیت location.href

خصوصیت location.href، آدرس صفحه (URL) جاری را برمی گرداند.

مثال

مثال زیر، کل URL صفحه جاری را برمی گرداند:

<script>

document.write(location.href);

</script>


خصوصیت location.pathname

خصوصیت location.pathname، مسیر و نام صفحه جاری، برروی سرور را برمی گرداند.

مثال

مثال زیر، مسیر و نام صفحه جاری را برمی گرداند:

<script>

document.write(location.pathname);

</script>


متد ()location.assign

متد ()location.assign، یک صفحه جدید را بارگزاری می کند.

مثال

بارگزاری یک صفحه جدید:

<html>
<head>
<script>
function newDoc()
{
window.location.assign(“http://www.webtekar.ir”)
}
</script>
</head>
<body>

<input type=”button” value=”Load new document” onclick=”newDoc()”>

</body>
</html>


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google