خصوصیت ها در XHTML

خصوصیت ها در XHTML

خصوصیت های XHTML همان خصوصیت های HTML است که مانند XML نوشته شده اند.

خصوصیت های XHTML – قوانین نوشتاری:

  • نام خصوصیت ها باید به صورت کوچک نوشته شود.
  • مقادیر خصوصیت ها باید درون دابل کوتیشن باشد.
  • خلاصه نویسی خصوصیت ها ممنوع است.


نام خصوصیت ها باید با حروف کوچک نوشته شود:

قطعه کد زیر غلط است:

<table WIDTH=”100%”>

این درست است:

<table width=”100%”>

مقدار خصوصیت ها باید درون دابل کوتیشن باشند:

قطعه کد زیر غلط است:

<table width=100%>

این درست است:

<table width=”100%”>

خلاصه نویسی خصوصیت ها ممنوع است:

قطعه کد زیر غلط است:

<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>

این درست است:

<input checked=”checked” />
<input readonly=”readonly” />
<input disabled=”disabled” />
<option selected=”selected” />

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google