توقف انیمیشن

توقف انیمیشن

متد ()stop، برای متوقف کردن متحرک سازی استفاده می شود.


متد ()stop

متد ()stop، برای متوقف کردن متحرک سازی استفاده می شود.

نحوه استفاده:

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

پارامترها:

پارامتر توضیح
stopAll اختیاری است، مشخص می کند که آیا تمام انیمیشن هایی که در صف قرار دارند متوقف شوند یا نه.
مقدار پیشفرض “false” است و معنی آن این است که فقط انیمیشنی که در حال اجراست متوقف خواهد شد و اجازه می دهد که بقیه انیمیشن هایی که در صف قرار دارند اجرا شوند.
goToEnd اختیاری است، مشخص می کند که آیا انیمیشن جاری فوراً به انتهای اجرا برود یا در همان جا متوقف شود.
مقدار پیشفرض “false” است.

بنابراین بصورت پیشفرض، متد ()stop، انیمیشن جاری را تا همان جایی که اجرا شده متوقف می کند و سپس بقیه انیمیشن هایی که در صف هستند را در ادامه، اجرا می کند.

در مثال زیر، متد ()stop بدون پارامتر نشان داده شده است:

مثال

$(“#stop”).click(function(){
$(“#panel”).stop();
});

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google