توسعه پذیری یا extend در Less

توسعه پذیری یا extend در Less

Extend یک شبه کلاس در Less است که به ما امکان می دهد تا با استفاده از سلکتور extend: کلاس های دیگر سلکتورها را توسعه دهیم.

Extend یک شبه کلاس در Less است که به ما امکان می دهد تا با استفاده از سلکتور extend: کلاس های دیگر سلکتورها را توسعه دهیم.

مثال

در مثال زیر، نحوه ی کار کردن با شبه کلاس extend در Less نشان داده شده است:

مثال

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل style.less را ایجاد می کنیم:

Title

h2 {

&:extend(.style);

font-style: italic;

}

.style {

background: green;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

با اجرای دستور بالا، فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد خواهد شد، به صورت زیر:

h2 {

font-style: italic;

}

.style,

h2 {

background: blue;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

 1. کد اچ تی ام ال بالای این صفحه را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
 2. حالا این فایل اچ تی ام ال را در مرورگر خود باز کنید، خروجی به صورت زیر خواهد بود.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less-extend-output-2 توسعه پذیری یا extend در Less LESS آموزش امکانات Less مثال در LESS مثال در LESS خروجی کدهای بالا در LESS خروجی کدهای بالا توسعه پذیری یا extend در Less در LESS توسعه پذیری یا extend در Less امکانات Less آموزش مثال در LESS آموزش مثال آموزش کامل مثال در LESS آموزش کامل مثال آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل دستورات آموزش کامل در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less آموزش کامل تصویری مثال در LESS آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش کامل تصویری Title در LESS آموزش کامل تصویری Title آموزش کامل تصویری px در LESS آموزش کامل تصویری px آموزش کامل تصویری p در LESS آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در LESS آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری italic در LESS آموزش کامل تصویری italic آموزش کامل تصویری h2 در LESS آموزش کامل تصویری h2 آموزش کامل تصویری green در LESS آموزش کامل تصویری green آموزش کامل تصویری font-style در LESS آموزش کامل تصویری font-style آموزش کامل تصویری font-size در LESS آموزش کامل تصویری font-size آموزش کامل تصویری blue در LESS آموزش کامل تصویری blue آموزش کامل تصویری background در LESS آموزش کامل تصویری background آموزش کامل تصویری <html> در LESS آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> در LESS آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> در LESS آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری </div> در LESS آموزش کامل تصویری </div> آموزش کامل تصویری آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل Title در LESS آموزش کامل title آموزش کامل px در LESS آموزش کامل px آموزش کامل p در LESS آموزش کامل link در LESS آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل italic در LESS آموزش کامل italic آموزش کامل HTML آموزش کامل Head آموزش کامل h2 در LESS آموزش کامل h2 آموزش کامل green در LESS آموزش کامل Green آموزش کامل font-style در LESS آموزش کامل font-size در LESS آموزش کامل font style آموزش کامل Font Size آموزش کامل blue در LESS آموزش کامل Blue آموزش کامل background در LESS آموزش کامل Background آموزش کامل <p> آموزش کامل <html> در LESS آموزش کامل <head> در LESS آموزش کامل <div> آموزش کامل <body> در LESS آموزش کامل <body> آموزش کامل </div> در LESS آموزش کامل آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش دستورات آموزش در LESS آموزش خروجی کدهای بالا در LESS آموزش خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای مثال در LESS آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای دستورات آموزش حرفه ای در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less آموزش حرفه ای تصویری مثال در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش حرفه ای تصویری Title در LESS آموزش حرفه ای تصویری Title آموزش حرفه ای تصویری px در LESS آموزش حرفه ای تصویری px آموزش حرفه ای تصویری p در LESS آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در LESS آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری italic در LESS آموزش حرفه ای تصویری italic آموزش حرفه ای تصویری h2 در LESS آموزش حرفه ای تصویری h2 آموزش حرفه ای تصویری green در LESS آموزش حرفه ای تصویری green آموزش حرفه ای تصویری font-style در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-style آموزش حرفه ای تصویری font-size در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-size آموزش حرفه ای تصویری blue در LESS آموزش حرفه ای تصویری blue آموزش حرفه ای تصویری background در LESS آموزش حرفه ای تصویری background آموزش حرفه ای تصویری <html> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری </div> در LESS آموزش حرفه ای تصویری </div> آموزش حرفه ای تصویری آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای Title در LESS آموزش حرفه ای title آموزش حرفه ای px در LESS آموزش حرفه ای px آموزش حرفه ای p در LESS آموزش حرفه ای link در LESS آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای italic در LESS آموزش حرفه ای italic آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h2 در LESS آموزش حرفه ای h2 آموزش حرفه ای green در LESS آموزش حرفه ای Green آموزش حرفه ای font-style در LESS آموزش حرفه ای font-size در LESS آموزش حرفه ای font style آموزش حرفه ای Font Size آموزش حرفه ای blue در LESS آموزش حرفه ای Blue آموزش حرفه ای background در LESS آموزش حرفه ای Background آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <html> در LESS آموزش حرفه ای <head> در LESS آموزش حرفه ای <div> آموزش حرفه ای <body> در LESS آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای </div> در LESS آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در LESS آموزش جامع مثال آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع دستورات آموزش جامع در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less آموزش جامع تصویری مثال در LESS آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش جامع تصویری Title در LESS آموزش جامع تصویری Title آموزش جامع تصویری px در LESS آموزش جامع تصویری px آموزش جامع تصویری p در LESS آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در LESS آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری italic در LESS آموزش جامع تصویری italic آموزش جامع تصویری h2 در LESS آموزش جامع تصویری h2 آموزش جامع تصویری green در LESS آموزش جامع تصویری green آموزش جامع تصویری font-style در LESS آموزش جامع تصویری font-style آموزش جامع تصویری font-size در LESS آموزش جامع تصویری font-size آموزش جامع تصویری blue در LESS آموزش جامع تصویری blue آموزش جامع تصویری background در LESS آموزش جامع تصویری background آموزش جامع تصویری <html> در LESS آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> در LESS آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> در LESS آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری </div> در LESS آموزش جامع تصویری </div> آموزش جامع تصویری آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع Title در LESS آموزش جامع title آموزش جامع px در LESS آموزش جامع px آموزش جامع p در LESS آموزش جامع link در LESS آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع italic در LESS آموزش جامع italic آموزش جامع HTML آموزش جامع Head آموزش جامع h2 در LESS آموزش جامع h2 آموزش جامع green در LESS آموزش جامع Green آموزش جامع font-style در LESS آموزش جامع font-size در LESS آموزش جامع font style آموزش جامع Font Size آموزش جامع blue در LESS آموزش جامع Blue آموزش جامع background در LESS آموزش جامع Background آموزش جامع <p> آموزش جامع <html> در LESS آموزش جامع <head> در LESS آموزش جامع <div> آموزش جامع <body> در LESS آموزش جامع <body> آموزش جامع </div> در LESS آموزش جامع آموزش توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری مثال در LESS آموزش تصویری مثال آموزش تصویری در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری Title در LESS آموزش تصویری Title آموزش تصویری px در LESS آموزش تصویری px آموزش تصویری p در LESS آموزش تصویری p آموزش تصویری link در LESS آموزش تصویری link آموزش تصویری italic در LESS آموزش تصویری italic آموزش تصویری h2 در LESS آموزش تصویری h2 آموزش تصویری green در LESS آموزش تصویری green آموزش تصویری font-style در LESS آموزش تصویری font-style آموزش تصویری font-size در LESS آموزش تصویری font-size آموزش تصویری blue در LESS آموزش تصویری blue آموزش تصویری background در LESS آموزش تصویری background آموزش تصویری <html> در LESS آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> در LESS آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> در LESS آموزش تصویری <body> آموزش تصویری </div> در LESS آموزش تصویری </div> آموزش تصویری آموزش پیشرفته مثال در LESS آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته دستورات آموزش پیشرفته در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less آموزش پیشرفته تصویری مثال در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری در LESS آموزش پیشرفته تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش پیشرفته تصویری Title در LESS آموزش پیشرفته تصویری Title آموزش پیشرفته تصویری px در LESS آموزش پیشرفته تصویری px آموزش پیشرفته تصویری p در LESS آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در LESS آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری italic در LESS آموزش پیشرفته تصویری italic آموزش پیشرفته تصویری h2 در LESS آموزش پیشرفته تصویری h2 آموزش پیشرفته تصویری green در LESS آموزش پیشرفته تصویری green آموزش پیشرفته تصویری font-style در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-style آموزش پیشرفته تصویری font-size در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-size آموزش پیشرفته تصویری blue در LESS آموزش پیشرفته تصویری blue آموزش پیشرفته تصویری background در LESS آموزش پیشرفته تصویری background آموزش پیشرفته تصویری <html> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری </div> در LESS آموزش پیشرفته تصویری </div> آموزش پیشرفته تصویری آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته Title در LESS آموزش پیشرفته title آموزش پیشرفته px در LESS آموزش پیشرفته px آموزش پیشرفته p در LESS آموزش پیشرفته link در LESS آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته italic در LESS آموزش پیشرفته italic آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h2 در LESS آموزش پیشرفته h2 آموزش پیشرفته green در LESS آموزش پیشرفته Green آموزش پیشرفته font-style در LESS آموزش پیشرفته font-size در LESS آموزش پیشرفته font style آموزش پیشرفته Font Size آموزش پیشرفته blue در LESS آموزش پیشرفته Blue آموزش پیشرفته background در LESS آموزش پیشرفته Background آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html> در LESS آموزش پیشرفته <head> در LESS آموزش پیشرفته <div> آموزش پیشرفته <body> در LESS آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته </div> در LESS آموزش پیشرفته : آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش امکانات Less آموزش Title در LESS آموزش title آموزش px در LESS آموزش px آموزش p در LESS آموزش link در LESS آموزش link آموزش Less آموزش italic در LESS آموزش italic آموزش HTML آموزش Head آموزش h2 در LESS آموزش h2 آموزش green در LESS آموزش Green آموزش font-style در LESS آموزش font-size در LESS آموزش font style آموزش Font Size آموزش blue در LESS آموزش Blue آموزش background در LESS آموزش Background آموزش <p> آموزش <html> در LESS آموزش <head> در LESS آموزش <div> آموزش <body> در LESS آموزش <body> آموزش </div> در LESS آموزش Title در LESS title px در LESS px p در LESS link در LESS link Less italic در LESS italic HTML Head h2 در LESS h2 green در LESS Green font-style در LESS font-size در LESS font style Font Size blue در LESS Blue background در LESS Background <p> <html> در LESS <head> در LESS <div> <body> در LESS <body> </div> در LESS

نحوه ی نوشتن دستور extend در Less

دستور extend را می توان در داخل آکولادها قرار داد و یا آن را به یک سلکتور(گزینشگر) اضافه نمود. می توان در داخل دستور extend یک یا چند کلاس را اضافه کرد به طوری که با استفاده از کاما از یکدیگر جدا شده باشند.

مثال

در مثال زیر، می توانید نحوه ی استفاده از سینتکس extend را در یک فایل Less مشاهده نمایید:

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<div class=”container”>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل

style.less را ایجاد می کنیم:

.style:extend(.container, .img)

{

background: #BF70A5;

}

.container {

font-style: italic;

}

.img{

font-size: 30px;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

اکنون دستور بالا را اجرا کنید. خواهید دید که فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد می شود. به صورت زیر:

.style {

background: #BF70A5;

}

.container,

.style {

font-style: italic;

}

.img,

.style {

font-size: 30px;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

 1. فایل اچ تی ام ال بالا را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
 2. این فایل اچ تی ام ال را در یک مرورگر باز کنید، خروجی زیر نمایش داده خواهد شد.

 

مثال

در مثال زیر، نحوه ی کار کردن با شبه کلاس extend در Less نشان داده شده است:

مثال

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل style.less را ایجاد می کنیم:

Title

h2 {

&:extend(.style);

font-style: italic;

}

.style {

background: green;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

با اجرای دستور بالا، فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد خواهد شد، به صورت زیر:

h2 {

font-style: italic;

}

.style,

h2 {

background: blue;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

 1. کد اچ تی ام ال بالای این صفحه را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
 2. حالا این فایل اچ تی ام ال را در مرورگر خود باز کنید، خروجی به صورت زیر خواهد بود.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less-extend-output-2 توسعه پذیری یا extend در Less LESS آموزش امکانات Less مثال در LESS مثال در LESS خروجی کدهای بالا در LESS خروجی کدهای بالا توسعه پذیری یا extend در Less در LESS توسعه پذیری یا extend در Less امکانات Less آموزش مثال در LESS آموزش مثال آموزش کامل مثال در LESS آموزش کامل مثال آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل دستورات آموزش کامل در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less آموزش کامل تصویری مثال در LESS آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش کامل تصویری Title در LESS آموزش کامل تصویری Title آموزش کامل تصویری px در LESS آموزش کامل تصویری px آموزش کامل تصویری p در LESS آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در LESS آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری italic در LESS آموزش کامل تصویری italic آموزش کامل تصویری h2 در LESS آموزش کامل تصویری h2 آموزش کامل تصویری green در LESS آموزش کامل تصویری green آموزش کامل تصویری font-style در LESS آموزش کامل تصویری font-style آموزش کامل تصویری font-size در LESS آموزش کامل تصویری font-size آموزش کامل تصویری blue در LESS آموزش کامل تصویری blue آموزش کامل تصویری background در LESS آموزش کامل تصویری background آموزش کامل تصویری <html> در LESS آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> در LESS آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> در LESS آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری </div> در LESS آموزش کامل تصویری </div> آموزش کامل تصویری آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل Title در LESS آموزش کامل title آموزش کامل px در LESS آموزش کامل px آموزش کامل p در LESS آموزش کامل link در LESS آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل italic در LESS آموزش کامل italic آموزش کامل HTML آموزش کامل Head آموزش کامل h2 در LESS آموزش کامل h2 آموزش کامل green در LESS آموزش کامل Green آموزش کامل font-style در LESS آموزش کامل font-size در LESS آموزش کامل font style آموزش کامل Font Size آموزش کامل blue در LESS آموزش کامل Blue آموزش کامل background در LESS آموزش کامل Background آموزش کامل <p> آموزش کامل <html> در LESS آموزش کامل <head> در LESS آموزش کامل <div> آموزش کامل <body> در LESS آموزش کامل <body> آموزش کامل </div> در LESS آموزش کامل آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش دستورات آموزش در LESS آموزش خروجی کدهای بالا در LESS آموزش خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای مثال در LESS آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای دستورات آموزش حرفه ای در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less آموزش حرفه ای تصویری مثال در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش حرفه ای تصویری Title در LESS آموزش حرفه ای تصویری Title آموزش حرفه ای تصویری px در LESS آموزش حرفه ای تصویری px آموزش حرفه ای تصویری p در LESS آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در LESS آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری italic در LESS آموزش حرفه ای تصویری italic آموزش حرفه ای تصویری h2 در LESS آموزش حرفه ای تصویری h2 آموزش حرفه ای تصویری green در LESS آموزش حرفه ای تصویری green آموزش حرفه ای تصویری font-style در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-style آموزش حرفه ای تصویری font-size در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-size آموزش حرفه ای تصویری blue در LESS آموزش حرفه ای تصویری blue آموزش حرفه ای تصویری background در LESS آموزش حرفه ای تصویری background آموزش حرفه ای تصویری <html> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری </div> در LESS آموزش حرفه ای تصویری </div> آموزش حرفه ای تصویری آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای Title در LESS آموزش حرفه ای title آموزش حرفه ای px در LESS آموزش حرفه ای px آموزش حرفه ای p در LESS آموزش حرفه ای link در LESS آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای italic در LESS آموزش حرفه ای italic آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h2 در LESS آموزش حرفه ای h2 آموزش حرفه ای green در LESS آموزش حرفه ای Green آموزش حرفه ای font-style در LESS آموزش حرفه ای font-size در LESS آموزش حرفه ای font style آموزش حرفه ای Font Size آموزش حرفه ای blue در LESS آموزش حرفه ای Blue آموزش حرفه ای background در LESS آموزش حرفه ای Background آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <html> در LESS آموزش حرفه ای <head> در LESS آموزش حرفه ای <div> آموزش حرفه ای <body> در LESS آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای </div> در LESS آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در LESS آموزش جامع مثال آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع دستورات آموزش جامع در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less آموزش جامع تصویری مثال در LESS آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش جامع تصویری Title در LESS آموزش جامع تصویری Title آموزش جامع تصویری px در LESS آموزش جامع تصویری px آموزش جامع تصویری p در LESS آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در LESS آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری italic در LESS آموزش جامع تصویری italic آموزش جامع تصویری h2 در LESS آموزش جامع تصویری h2 آموزش جامع تصویری green در LESS آموزش جامع تصویری green آموزش جامع تصویری font-style در LESS آموزش جامع تصویری font-style آموزش جامع تصویری font-size در LESS آموزش جامع تصویری font-size آموزش جامع تصویری blue در LESS آموزش جامع تصویری blue آموزش جامع تصویری background در LESS آموزش جامع تصویری background آموزش جامع تصویری <html> در LESS آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> در LESS آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> در LESS آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری </div> در LESS آموزش جامع تصویری </div> آموزش جامع تصویری آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع Title در LESS آموزش جامع title آموزش جامع px در LESS آموزش جامع px آموزش جامع p در LESS آموزش جامع link در LESS آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع italic در LESS آموزش جامع italic آموزش جامع HTML آموزش جامع Head آموزش جامع h2 در LESS آموزش جامع h2 آموزش جامع green در LESS آموزش جامع Green آموزش جامع font-style در LESS آموزش جامع font-size در LESS آموزش جامع font style آموزش جامع Font Size آموزش جامع blue در LESS آموزش جامع Blue آموزش جامع background در LESS آموزش جامع Background آموزش جامع <p> آموزش جامع <html> در LESS آموزش جامع <head> در LESS آموزش جامع <div> آموزش جامع <body> در LESS آموزش جامع <body> آموزش جامع </div> در LESS آموزش جامع آموزش توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری مثال در LESS آموزش تصویری مثال آموزش تصویری در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری Title در LESS آموزش تصویری Title آموزش تصویری px در LESS آموزش تصویری px آموزش تصویری p در LESS آموزش تصویری p آموزش تصویری link در LESS آموزش تصویری link آموزش تصویری italic در LESS آموزش تصویری italic آموزش تصویری h2 در LESS آموزش تصویری h2 آموزش تصویری green در LESS آموزش تصویری green آموزش تصویری font-style در LESS آموزش تصویری font-style آموزش تصویری font-size در LESS آموزش تصویری font-size آموزش تصویری blue در LESS آموزش تصویری blue آموزش تصویری background در LESS آموزش تصویری background آموزش تصویری <html> در LESS آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> در LESS آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> در LESS آموزش تصویری <body> آموزش تصویری </div> در LESS آموزش تصویری </div> آموزش تصویری آموزش پیشرفته مثال در LESS آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته دستورات آموزش پیشرفته در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less آموزش پیشرفته تصویری مثال در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری در LESS آموزش پیشرفته تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش پیشرفته تصویری Title در LESS آموزش پیشرفته تصویری Title آموزش پیشرفته تصویری px در LESS آموزش پیشرفته تصویری px آموزش پیشرفته تصویری p در LESS آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در LESS آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری italic در LESS آموزش پیشرفته تصویری italic آموزش پیشرفته تصویری h2 در LESS آموزش پیشرفته تصویری h2 آموزش پیشرفته تصویری green در LESS آموزش پیشرفته تصویری green آموزش پیشرفته تصویری font-style در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-style آموزش پیشرفته تصویری font-size در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-size آموزش پیشرفته تصویری blue در LESS آموزش پیشرفته تصویری blue آموزش پیشرفته تصویری background در LESS آموزش پیشرفته تصویری background آموزش پیشرفته تصویری <html> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری </div> در LESS آموزش پیشرفته تصویری </div> آموزش پیشرفته تصویری آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته Title در LESS آموزش پیشرفته title آموزش پیشرفته px در LESS آموزش پیشرفته px آموزش پیشرفته p در LESS آموزش پیشرفته link در LESS آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته italic در LESS آموزش پیشرفته italic آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h2 در LESS آموزش پیشرفته h2 آموزش پیشرفته green در LESS آموزش پیشرفته Green آموزش پیشرفته font-style در LESS آموزش پیشرفته font-size در LESS آموزش پیشرفته font style آموزش پیشرفته Font Size آموزش پیشرفته blue در LESS آموزش پیشرفته Blue آموزش پیشرفته background در LESS آموزش پیشرفته Background آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html> در LESS آموزش پیشرفته <head> در LESS آموزش پیشرفته <div> آموزش پیشرفته <body> در LESS آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته </div> در LESS آموزش پیشرفته : آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش امکانات Less آموزش Title در LESS آموزش title آموزش px در LESS آموزش px آموزش p در LESS آموزش link در LESS آموزش link آموزش Less آموزش italic در LESS آموزش italic آموزش HTML آموزش Head آموزش h2 در LESS آموزش h2 آموزش green در LESS آموزش Green آموزش font-style در LESS آموزش font-size در LESS آموزش font style آموزش Font Size آموزش blue در LESS آموزش Blue آموزش background در LESS آموزش Background آموزش <p> آموزش <html> در LESS آموزش <head> در LESS آموزش <div> آموزش <body> در LESS آموزش <body> آموزش </div> در LESS آموزش Title در LESS title px در LESS px p در LESS link در LESS link Less italic در LESS italic HTML Head h2 در LESS h2 green در LESS Green font-style در LESS font-size در LESS font style Font Size blue در LESS Blue background در LESS Background <p> <html> در LESS <head> در LESS <div> <body> در LESS <body> </div> در LESS  ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less-extend-output توسعه پذیری یا extend در Less LESS آموزش امکانات Less مثال در LESS مثال در LESS خروجی کدهای بالا در LESS خروجی کدهای بالا توسعه پذیری یا extend در Less در LESS توسعه پذیری یا extend در Less امکانات Less آموزش مثال در LESS آموزش مثال آموزش کامل مثال در LESS آموزش کامل مثال آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل دستورات آموزش کامل در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less آموزش کامل تصویری مثال در LESS آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش کامل تصویری Title در LESS آموزش کامل تصویری Title آموزش کامل تصویری px در LESS آموزش کامل تصویری px آموزش کامل تصویری p در LESS آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در LESS آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری italic در LESS آموزش کامل تصویری italic آموزش کامل تصویری h2 در LESS آموزش کامل تصویری h2 آموزش کامل تصویری green در LESS آموزش کامل تصویری green آموزش کامل تصویری font-style در LESS آموزش کامل تصویری font-style آموزش کامل تصویری font-size در LESS آموزش کامل تصویری font-size آموزش کامل تصویری blue در LESS آموزش کامل تصویری blue آموزش کامل تصویری background در LESS آموزش کامل تصویری background آموزش کامل تصویری <html> در LESS آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> در LESS آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> در LESS آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری </div> در LESS آموزش کامل تصویری </div> آموزش کامل تصویری آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل Title در LESS آموزش کامل title آموزش کامل px در LESS آموزش کامل px آموزش کامل p در LESS آموزش کامل link در LESS آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل italic در LESS آموزش کامل italic آموزش کامل HTML آموزش کامل Head آموزش کامل h2 در LESS آموزش کامل h2 آموزش کامل green در LESS آموزش کامل Green آموزش کامل font-style در LESS آموزش کامل font-size در LESS آموزش کامل font style آموزش کامل Font Size آموزش کامل blue در LESS آموزش کامل Blue آموزش کامل background در LESS آموزش کامل Background آموزش کامل <p> آموزش کامل <html> در LESS آموزش کامل <head> در LESS آموزش کامل <div> آموزش کامل <body> در LESS آموزش کامل <body> آموزش کامل </div> در LESS آموزش کامل آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش دستورات آموزش در LESS آموزش خروجی کدهای بالا در LESS آموزش خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای مثال در LESS آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای دستورات آموزش حرفه ای در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less آموزش حرفه ای تصویری مثال در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش حرفه ای تصویری Title در LESS آموزش حرفه ای تصویری Title آموزش حرفه ای تصویری px در LESS آموزش حرفه ای تصویری px آموزش حرفه ای تصویری p در LESS آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در LESS آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری italic در LESS آموزش حرفه ای تصویری italic آموزش حرفه ای تصویری h2 در LESS آموزش حرفه ای تصویری h2 آموزش حرفه ای تصویری green در LESS آموزش حرفه ای تصویری green آموزش حرفه ای تصویری font-style در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-style آموزش حرفه ای تصویری font-size در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-size آموزش حرفه ای تصویری blue در LESS آموزش حرفه ای تصویری blue آموزش حرفه ای تصویری background در LESS آموزش حرفه ای تصویری background آموزش حرفه ای تصویری <html> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری </div> در LESS آموزش حرفه ای تصویری </div> آموزش حرفه ای تصویری آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای Title در LESS آموزش حرفه ای title آموزش حرفه ای px در LESS آموزش حرفه ای px آموزش حرفه ای p در LESS آموزش حرفه ای link در LESS آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای italic در LESS آموزش حرفه ای italic آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h2 در LESS آموزش حرفه ای h2 آموزش حرفه ای green در LESS آموزش حرفه ای Green آموزش حرفه ای font-style در LESS آموزش حرفه ای font-size در LESS آموزش حرفه ای font style آموزش حرفه ای Font Size آموزش حرفه ای blue در LESS آموزش حرفه ای Blue آموزش حرفه ای background در LESS آموزش حرفه ای Background آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <html> در LESS آموزش حرفه ای <head> در LESS آموزش حرفه ای <div> آموزش حرفه ای <body> در LESS آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای </div> در LESS آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در LESS آموزش جامع مثال آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع دستورات آموزش جامع در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less آموزش جامع تصویری مثال در LESS آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش جامع تصویری Title در LESS آموزش جامع تصویری Title آموزش جامع تصویری px در LESS آموزش جامع تصویری px آموزش جامع تصویری p در LESS آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در LESS آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری italic در LESS آموزش جامع تصویری italic آموزش جامع تصویری h2 در LESS آموزش جامع تصویری h2 آموزش جامع تصویری green در LESS آموزش جامع تصویری green آموزش جامع تصویری font-style در LESS آموزش جامع تصویری font-style آموزش جامع تصویری font-size در LESS آموزش جامع تصویری font-size آموزش جامع تصویری blue در LESS آموزش جامع تصویری blue آموزش جامع تصویری background در LESS آموزش جامع تصویری background آموزش جامع تصویری <html> در LESS آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> در LESS آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> در LESS آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری </div> در LESS آموزش جامع تصویری </div> آموزش جامع تصویری آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع Title در LESS آموزش جامع title آموزش جامع px در LESS آموزش جامع px آموزش جامع p در LESS آموزش جامع link در LESS آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع italic در LESS آموزش جامع italic آموزش جامع HTML آموزش جامع Head آموزش جامع h2 در LESS آموزش جامع h2 آموزش جامع green در LESS آموزش جامع Green آموزش جامع font-style در LESS آموزش جامع font-size در LESS آموزش جامع font style آموزش جامع Font Size آموزش جامع blue در LESS آموزش جامع Blue آموزش جامع background در LESS آموزش جامع Background آموزش جامع <p> آموزش جامع <html> در LESS آموزش جامع <head> در LESS آموزش جامع <div> آموزش جامع <body> در LESS آموزش جامع <body> آموزش جامع </div> در LESS آموزش جامع آموزش توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری مثال در LESS آموزش تصویری مثال آموزش تصویری در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری Title در LESS آموزش تصویری Title آموزش تصویری px در LESS آموزش تصویری px آموزش تصویری p در LESS آموزش تصویری p آموزش تصویری link در LESS آموزش تصویری link آموزش تصویری italic در LESS آموزش تصویری italic آموزش تصویری h2 در LESS آموزش تصویری h2 آموزش تصویری green در LESS آموزش تصویری green آموزش تصویری font-style در LESS آموزش تصویری font-style آموزش تصویری font-size در LESS آموزش تصویری font-size آموزش تصویری blue در LESS آموزش تصویری blue آموزش تصویری background در LESS آموزش تصویری background آموزش تصویری <html> در LESS آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> در LESS آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> در LESS آموزش تصویری <body> آموزش تصویری </div> در LESS آموزش تصویری </div> آموزش تصویری آموزش پیشرفته مثال در LESS آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته دستورات آموزش پیشرفته در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less آموزش پیشرفته تصویری مثال در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری در LESS آموزش پیشرفته تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش پیشرفته تصویری Title در LESS آموزش پیشرفته تصویری Title آموزش پیشرفته تصویری px در LESS آموزش پیشرفته تصویری px آموزش پیشرفته تصویری p در LESS آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در LESS آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری italic در LESS آموزش پیشرفته تصویری italic آموزش پیشرفته تصویری h2 در LESS آموزش پیشرفته تصویری h2 آموزش پیشرفته تصویری green در LESS آموزش پیشرفته تصویری green آموزش پیشرفته تصویری font-style در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-style آموزش پیشرفته تصویری font-size در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-size آموزش پیشرفته تصویری blue در LESS آموزش پیشرفته تصویری blue آموزش پیشرفته تصویری background در LESS آموزش پیشرفته تصویری background آموزش پیشرفته تصویری <html> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری </div> در LESS آموزش پیشرفته تصویری </div> آموزش پیشرفته تصویری آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته Title در LESS آموزش پیشرفته title آموزش پیشرفته px در LESS آموزش پیشرفته px آموزش پیشرفته p در LESS آموزش پیشرفته link در LESS آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته italic در LESS آموزش پیشرفته italic آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h2 در LESS آموزش پیشرفته h2 آموزش پیشرفته green در LESS آموزش پیشرفته Green آموزش پیشرفته font-style در LESS آموزش پیشرفته font-size در LESS آموزش پیشرفته font style آموزش پیشرفته Font Size آموزش پیشرفته blue در LESS آموزش پیشرفته Blue آموزش پیشرفته background در LESS آموزش پیشرفته Background آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html> در LESS آموزش پیشرفته <head> در LESS آموزش پیشرفته <div> آموزش پیشرفته <body> در LESS آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته </div> در LESS آموزش پیشرفته : آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش امکانات Less آموزش Title در LESS آموزش title آموزش px در LESS آموزش px آموزش p در LESS آموزش link در LESS آموزش link آموزش Less آموزش italic در LESS آموزش italic آموزش HTML آموزش Head آموزش h2 در LESS آموزش h2 آموزش green در LESS آموزش Green آموزش font-style در LESS آموزش font-size در LESS آموزش font style آموزش Font Size آموزش blue در LESS آموزش Blue آموزش background در LESS آموزش Background آموزش <p> آموزش <html> در LESS آموزش <head> در LESS آموزش <div> آموزش <body> در LESS آموزش <body> آموزش </div> در LESS آموزش Title در LESS title px در LESS px p در LESS link در LESS link Less italic در LESS italic HTML Head h2 در LESS h2 green در LESS Green font-style در LESS font-size در LESS font style Font Size blue در LESS Blue background در LESS Background <p> <html> در LESS <head> در LESS <div> <body> در LESS <body> </div> در LESS

نحوه ی نوشتن دستور extend در Less

دستور extend را می توان در داخل آکولادها قرار داد و یا آن را به یک سلکتور(گزینشگر) اضافه نمود. می توان در داخل دستور extend یک یا چند کلاس را اضافه کرد به طوری که با استفاده از کاما از یکدیگر جدا شده باشند.

مثال

در مثال زیر، می توانید نحوه ی استفاده از سینتکس extend را در یک فایل Less مشاهده نمایید:

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<div class=”container”>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل

style.less را ایجاد می کنیم:

.style:extend(.container, .img)

{

background: #BF70A5;

}

.container {

font-style: italic;

}

.img{

font-size: 30px;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

اکنون دستور بالا را اجرا کنید. خواهید دید که فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد می شود. به صورت زیر:

.style {

background: #BF70A5;

}

.container,

.style {

font-style: italic;

}

.img,

.style {

font-size: 30px;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

 1. فایل اچ تی ام ال بالا را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
 2. این فایل اچ تی ام ال را در یک مرورگر باز کنید، خروجی زیر نمایش داده خواهد شد.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less-extend-output-2 توسعه پذیری یا extend در Less LESS آموزش امکانات Less مثال در LESS مثال در LESS خروجی کدهای بالا در LESS خروجی کدهای بالا توسعه پذیری یا extend در Less در LESS توسعه پذیری یا extend در Less امکانات Less آموزش مثال در LESS آموزش مثال آموزش کامل مثال در LESS آموزش کامل مثال آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل دستورات آموزش کامل در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less آموزش کامل تصویری مثال در LESS آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش کامل تصویری Title در LESS آموزش کامل تصویری Title آموزش کامل تصویری px در LESS آموزش کامل تصویری px آموزش کامل تصویری p در LESS آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در LESS آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری italic در LESS آموزش کامل تصویری italic آموزش کامل تصویری h2 در LESS آموزش کامل تصویری h2 آموزش کامل تصویری green در LESS آموزش کامل تصویری green آموزش کامل تصویری font-style در LESS آموزش کامل تصویری font-style آموزش کامل تصویری font-size در LESS آموزش کامل تصویری font-size آموزش کامل تصویری blue در LESS آموزش کامل تصویری blue آموزش کامل تصویری background در LESS آموزش کامل تصویری background آموزش کامل تصویری <html> در LESS آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> در LESS آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> در LESS آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری </div> در LESS آموزش کامل تصویری </div> آموزش کامل تصویری آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل Title در LESS آموزش کامل title آموزش کامل px در LESS آموزش کامل px آموزش کامل p در LESS آموزش کامل link در LESS آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل italic در LESS آموزش کامل italic آموزش کامل HTML آموزش کامل Head آموزش کامل h2 در LESS آموزش کامل h2 آموزش کامل green در LESS آموزش کامل Green آموزش کامل font-style در LESS آموزش کامل font-size در LESS آموزش کامل font style آموزش کامل Font Size آموزش کامل blue در LESS آموزش کامل Blue آموزش کامل background در LESS آموزش کامل Background آموزش کامل <p> آموزش کامل <html> در LESS آموزش کامل <head> در LESS آموزش کامل <div> آموزش کامل <body> در LESS آموزش کامل <body> آموزش کامل </div> در LESS آموزش کامل آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش دستورات آموزش در LESS آموزش خروجی کدهای بالا در LESS آموزش خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای مثال در LESS آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای دستورات آموزش حرفه ای در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less آموزش حرفه ای تصویری مثال در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش حرفه ای تصویری Title در LESS آموزش حرفه ای تصویری Title آموزش حرفه ای تصویری px در LESS آموزش حرفه ای تصویری px آموزش حرفه ای تصویری p در LESS آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در LESS آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری italic در LESS آموزش حرفه ای تصویری italic آموزش حرفه ای تصویری h2 در LESS آموزش حرفه ای تصویری h2 آموزش حرفه ای تصویری green در LESS آموزش حرفه ای تصویری green آموزش حرفه ای تصویری font-style در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-style آموزش حرفه ای تصویری font-size در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-size آموزش حرفه ای تصویری blue در LESS آموزش حرفه ای تصویری blue آموزش حرفه ای تصویری background در LESS آموزش حرفه ای تصویری background آموزش حرفه ای تصویری <html> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری </div> در LESS آموزش حرفه ای تصویری </div> آموزش حرفه ای تصویری آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای Title در LESS آموزش حرفه ای title آموزش حرفه ای px در LESS آموزش حرفه ای px آموزش حرفه ای p در LESS آموزش حرفه ای link در LESS آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای italic در LESS آموزش حرفه ای italic آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h2 در LESS آموزش حرفه ای h2 آموزش حرفه ای green در LESS آموزش حرفه ای Green آموزش حرفه ای font-style در LESS آموزش حرفه ای font-size در LESS آموزش حرفه ای font style آموزش حرفه ای Font Size آموزش حرفه ای blue در LESS آموزش حرفه ای Blue آموزش حرفه ای background در LESS آموزش حرفه ای Background آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <html> در LESS آموزش حرفه ای <head> در LESS آموزش حرفه ای <div> آموزش حرفه ای <body> در LESS آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای </div> در LESS آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در LESS آموزش جامع مثال آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع دستورات آموزش جامع در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less آموزش جامع تصویری مثال در LESS آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش جامع تصویری Title در LESS آموزش جامع تصویری Title آموزش جامع تصویری px در LESS آموزش جامع تصویری px آموزش جامع تصویری p در LESS آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در LESS آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری italic در LESS آموزش جامع تصویری italic آموزش جامع تصویری h2 در LESS آموزش جامع تصویری h2 آموزش جامع تصویری green در LESS آموزش جامع تصویری green آموزش جامع تصویری font-style در LESS آموزش جامع تصویری font-style آموزش جامع تصویری font-size در LESS آموزش جامع تصویری font-size آموزش جامع تصویری blue در LESS آموزش جامع تصویری blue آموزش جامع تصویری background در LESS آموزش جامع تصویری background آموزش جامع تصویری <html> در LESS آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> در LESS آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> در LESS آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری </div> در LESS آموزش جامع تصویری </div> آموزش جامع تصویری آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع Title در LESS آموزش جامع title آموزش جامع px در LESS آموزش جامع px آموزش جامع p در LESS آموزش جامع link در LESS آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع italic در LESS آموزش جامع italic آموزش جامع HTML آموزش جامع Head آموزش جامع h2 در LESS آموزش جامع h2 آموزش جامع green در LESS آموزش جامع Green آموزش جامع font-style در LESS آموزش جامع font-size در LESS آموزش جامع font style آموزش جامع Font Size آموزش جامع blue در LESS آموزش جامع Blue آموزش جامع background در LESS آموزش جامع Background آموزش جامع <p> آموزش جامع <html> در LESS آموزش جامع <head> در LESS آموزش جامع <div> آموزش جامع <body> در LESS آموزش جامع <body> آموزش جامع </div> در LESS آموزش جامع آموزش توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری مثال در LESS آموزش تصویری مثال آموزش تصویری در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری Title در LESS آموزش تصویری Title آموزش تصویری px در LESS آموزش تصویری px آموزش تصویری p در LESS آموزش تصویری p آموزش تصویری link در LESS آموزش تصویری link آموزش تصویری italic در LESS آموزش تصویری italic آموزش تصویری h2 در LESS آموزش تصویری h2 آموزش تصویری green در LESS آموزش تصویری green آموزش تصویری font-style در LESS آموزش تصویری font-style آموزش تصویری font-size در LESS آموزش تصویری font-size آموزش تصویری blue در LESS آموزش تصویری blue آموزش تصویری background در LESS آموزش تصویری background آموزش تصویری <html> در LESS آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> در LESS آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> در LESS آموزش تصویری <body> آموزش تصویری </div> در LESS آموزش تصویری </div> آموزش تصویری آموزش پیشرفته مثال در LESS آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته دستورات آموزش پیشرفته در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less آموزش پیشرفته تصویری مثال در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری در LESS آموزش پیشرفته تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش پیشرفته تصویری Title در LESS آموزش پیشرفته تصویری Title آموزش پیشرفته تصویری px در LESS آموزش پیشرفته تصویری px آموزش پیشرفته تصویری p در LESS آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در LESS آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری italic در LESS آموزش پیشرفته تصویری italic آموزش پیشرفته تصویری h2 در LESS آموزش پیشرفته تصویری h2 آموزش پیشرفته تصویری green در LESS آموزش پیشرفته تصویری green آموزش پیشرفته تصویری font-style در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-style آموزش پیشرفته تصویری font-size در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-size آموزش پیشرفته تصویری blue در LESS آموزش پیشرفته تصویری blue آموزش پیشرفته تصویری background در LESS آموزش پیشرفته تصویری background آموزش پیشرفته تصویری <html> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری </div> در LESS آموزش پیشرفته تصویری </div> آموزش پیشرفته تصویری آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته Title در LESS آموزش پیشرفته title آموزش پیشرفته px در LESS آموزش پیشرفته px آموزش پیشرفته p در LESS آموزش پیشرفته link در LESS آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته italic در LESS آموزش پیشرفته italic آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h2 در LESS آموزش پیشرفته h2 آموزش پیشرفته green در LESS آموزش پیشرفته Green آموزش پیشرفته font-style در LESS آموزش پیشرفته font-size در LESS آموزش پیشرفته font style آموزش پیشرفته Font Size آموزش پیشرفته blue در LESS آموزش پیشرفته Blue آموزش پیشرفته background در LESS آموزش پیشرفته Background آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html> در LESS آموزش پیشرفته <head> در LESS آموزش پیشرفته <div> آموزش پیشرفته <body> در LESS آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته </div> در LESS آموزش پیشرفته : آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش امکانات Less آموزش Title در LESS آموزش title آموزش px در LESS آموزش px آموزش p در LESS آموزش link در LESS آموزش link آموزش Less آموزش italic در LESS آموزش italic آموزش HTML آموزش Head آموزش h2 در LESS آموزش h2 آموزش green در LESS آموزش Green آموزش font-style در LESS آموزش font-size در LESS آموزش font style آموزش Font Size آموزش blue در LESS آموزش Blue آموزش background در LESS آموزش Background آموزش <p> آموزش <html> در LESS آموزش <head> در LESS آموزش <div> آموزش <body> در LESS آموزش <body> آموزش </div> در LESS آموزش Title در LESS title px در LESS px p در LESS link در LESS link Less italic در LESS italic HTML Head h2 در LESS h2 green در LESS Green font-style در LESS font-size در LESS font style Font Size blue در LESS Blue background در LESS Background <p> <html> در LESS <head> در LESS <div> <body> در LESS <body> </div> در LESS  ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less-extend-output توسعه پذیری یا extend در Less LESS آموزش امکانات Less مثال در LESS مثال در LESS خروجی کدهای بالا در LESS خروجی کدهای بالا توسعه پذیری یا extend در Less در LESS توسعه پذیری یا extend در Less امکانات Less آموزش مثال در LESS آموزش مثال آموزش کامل مثال در LESS آموزش کامل مثال آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل دستورات آموزش کامل در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less آموزش کامل تصویری مثال در LESS آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش کامل تصویری Title در LESS آموزش کامل تصویری Title آموزش کامل تصویری px در LESS آموزش کامل تصویری px آموزش کامل تصویری p در LESS آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در LESS آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری italic در LESS آموزش کامل تصویری italic آموزش کامل تصویری h2 در LESS آموزش کامل تصویری h2 آموزش کامل تصویری green در LESS آموزش کامل تصویری green آموزش کامل تصویری font-style در LESS آموزش کامل تصویری font-style آموزش کامل تصویری font-size در LESS آموزش کامل تصویری font-size آموزش کامل تصویری blue در LESS آموزش کامل تصویری blue آموزش کامل تصویری background در LESS آموزش کامل تصویری background آموزش کامل تصویری <html> در LESS آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> در LESS آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> در LESS آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری </div> در LESS آموزش کامل تصویری </div> آموزش کامل تصویری آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل Title در LESS آموزش کامل title آموزش کامل px در LESS آموزش کامل px آموزش کامل p در LESS آموزش کامل link در LESS آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل italic در LESS آموزش کامل italic آموزش کامل HTML آموزش کامل Head آموزش کامل h2 در LESS آموزش کامل h2 آموزش کامل green در LESS آموزش کامل Green آموزش کامل font-style در LESS آموزش کامل font-size در LESS آموزش کامل font style آموزش کامل Font Size آموزش کامل blue در LESS آموزش کامل Blue آموزش کامل background در LESS آموزش کامل Background آموزش کامل <p> آموزش کامل <html> در LESS آموزش کامل <head> در LESS آموزش کامل <div> آموزش کامل <body> در LESS آموزش کامل <body> آموزش کامل </div> در LESS آموزش کامل آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش دستورات آموزش در LESS آموزش خروجی کدهای بالا در LESS آموزش خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای مثال در LESS آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای دستورات آموزش حرفه ای در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less آموزش حرفه ای تصویری مثال در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش حرفه ای تصویری Title در LESS آموزش حرفه ای تصویری Title آموزش حرفه ای تصویری px در LESS آموزش حرفه ای تصویری px آموزش حرفه ای تصویری p در LESS آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در LESS آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری italic در LESS آموزش حرفه ای تصویری italic آموزش حرفه ای تصویری h2 در LESS آموزش حرفه ای تصویری h2 آموزش حرفه ای تصویری green در LESS آموزش حرفه ای تصویری green آموزش حرفه ای تصویری font-style در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-style آموزش حرفه ای تصویری font-size در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-size آموزش حرفه ای تصویری blue در LESS آموزش حرفه ای تصویری blue آموزش حرفه ای تصویری background در LESS آموزش حرفه ای تصویری background آموزش حرفه ای تصویری <html> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری </div> در LESS آموزش حرفه ای تصویری </div> آموزش حرفه ای تصویری آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای Title در LESS آموزش حرفه ای title آموزش حرفه ای px در LESS آموزش حرفه ای px آموزش حرفه ای p در LESS آموزش حرفه ای link در LESS آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای italic در LESS آموزش حرفه ای italic آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h2 در LESS آموزش حرفه ای h2 آموزش حرفه ای green در LESS آموزش حرفه ای Green آموزش حرفه ای font-style در LESS آموزش حرفه ای font-size در LESS آموزش حرفه ای font style آموزش حرفه ای Font Size آموزش حرفه ای blue در LESS آموزش حرفه ای Blue آموزش حرفه ای background در LESS آموزش حرفه ای Background آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <html> در LESS آموزش حرفه ای <head> در LESS آموزش حرفه ای <div> آموزش حرفه ای <body> در LESS آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای </div> در LESS آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در LESS آموزش جامع مثال آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع دستورات آموزش جامع در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less آموزش جامع تصویری مثال در LESS آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش جامع تصویری Title در LESS آموزش جامع تصویری Title آموزش جامع تصویری px در LESS آموزش جامع تصویری px آموزش جامع تصویری p در LESS آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در LESS آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری italic در LESS آموزش جامع تصویری italic آموزش جامع تصویری h2 در LESS آموزش جامع تصویری h2 آموزش جامع تصویری green در LESS آموزش جامع تصویری green آموزش جامع تصویری font-style در LESS آموزش جامع تصویری font-style آموزش جامع تصویری font-size در LESS آموزش جامع تصویری font-size آموزش جامع تصویری blue در LESS آموزش جامع تصویری blue آموزش جامع تصویری background در LESS آموزش جامع تصویری background آموزش جامع تصویری <html> در LESS آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> در LESS آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> در LESS آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری </div> در LESS آموزش جامع تصویری </div> آموزش جامع تصویری آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع Title در LESS آموزش جامع title آموزش جامع px در LESS آموزش جامع px آموزش جامع p در LESS آموزش جامع link در LESS آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع italic در LESS آموزش جامع italic آموزش جامع HTML آموزش جامع Head آموزش جامع h2 در LESS آموزش جامع h2 آموزش جامع green در LESS آموزش جامع Green آموزش جامع font-style در LESS آموزش جامع font-size در LESS آموزش جامع font style آموزش جامع Font Size آموزش جامع blue در LESS آموزش جامع Blue آموزش جامع background در LESS آموزش جامع Background آموزش جامع <p> آموزش جامع <html> در LESS آموزش جامع <head> در LESS آموزش جامع <div> آموزش جامع <body> در LESS آموزش جامع <body> آموزش جامع </div> در LESS آموزش جامع آموزش توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری مثال در LESS آموزش تصویری مثال آموزش تصویری در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری Title در LESS آموزش تصویری Title آموزش تصویری px در LESS آموزش تصویری px آموزش تصویری p در LESS آموزش تصویری p آموزش تصویری link در LESS آموزش تصویری link آموزش تصویری italic در LESS آموزش تصویری italic آموزش تصویری h2 در LESS آموزش تصویری h2 آموزش تصویری green در LESS آموزش تصویری green آموزش تصویری font-style در LESS آموزش تصویری font-style آموزش تصویری font-size در LESS آموزش تصویری font-size آموزش تصویری blue در LESS آموزش تصویری blue آموزش تصویری background در LESS آموزش تصویری background آموزش تصویری <html> در LESS آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> در LESS آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> در LESS آموزش تصویری <body> آموزش تصویری </div> در LESS آموزش تصویری </div> آموزش تصویری آموزش پیشرفته مثال در LESS آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته دستورات آموزش پیشرفته در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less آموزش پیشرفته تصویری مثال در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری در LESS آموزش پیشرفته تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش پیشرفته تصویری Title در LESS آموزش پیشرفته تصویری Title آموزش پیشرفته تصویری px در LESS آموزش پیشرفته تصویری px آموزش پیشرفته تصویری p در LESS آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در LESS آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری italic در LESS آموزش پیشرفته تصویری italic آموزش پیشرفته تصویری h2 در LESS آموزش پیشرفته تصویری h2 آموزش پیشرفته تصویری green در LESS آموزش پیشرفته تصویری green آموزش پیشرفته تصویری font-style در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-style آموزش پیشرفته تصویری font-size در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-size آموزش پیشرفته تصویری blue در LESS آموزش پیشرفته تصویری blue آموزش پیشرفته تصویری background در LESS آموزش پیشرفته تصویری background آموزش پیشرفته تصویری <html> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری </div> در LESS آموزش پیشرفته تصویری </div> آموزش پیشرفته تصویری آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته Title در LESS آموزش پیشرفته title آموزش پیشرفته px در LESS آموزش پیشرفته px آموزش پیشرفته p در LESS آموزش پیشرفته link در LESS آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته italic در LESS آموزش پیشرفته italic آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h2 در LESS آموزش پیشرفته h2 آموزش پیشرفته green در LESS آموزش پیشرفته Green آموزش پیشرفته font-style در LESS آموزش پیشرفته font-size در LESS آموزش پیشرفته font style آموزش پیشرفته Font Size آموزش پیشرفته blue در LESS آموزش پیشرفته Blue آموزش پیشرفته background در LESS آموزش پیشرفته Background آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html> در LESS آموزش پیشرفته <head> در LESS آموزش پیشرفته <div> آموزش پیشرفته <body> در LESS آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته </div> در LESS آموزش پیشرفته : آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش امکانات Less آموزش Title در LESS آموزش title آموزش px در LESS آموزش px آموزش p در LESS آموزش link در LESS آموزش link آموزش Less آموزش italic در LESS آموزش italic آموزش HTML آموزش Head آموزش h2 در LESS آموزش h2 آموزش green در LESS آموزش Green آموزش font-style در LESS آموزش font-size در LESS آموزش font style آموزش Font Size آموزش blue در LESS آموزش Blue آموزش background در LESS آموزش Background آموزش <p> آموزش <html> در LESS آموزش <head> در LESS آموزش <div> آموزش <body> در LESS آموزش <body> آموزش </div> در LESS آموزش Title در LESS title px در LESS px p در LESS link در LESS link Less italic در LESS italic HTML Head h2 در LESS h2 green در LESS Green font-style در LESS font-size در LESS font style Font Size blue در LESS Blue background در LESS Background <p> <html> در LESS <head> در LESS <div> <body> در LESS <body> </div> در LESS  ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less-extend-output-1 توسعه پذیری یا extend در Less LESS آموزش امکانات Less مثال در LESS مثال در LESS خروجی کدهای بالا در LESS خروجی کدهای بالا توسعه پذیری یا extend در Less در LESS توسعه پذیری یا extend در Less امکانات Less آموزش مثال در LESS آموزش مثال آموزش کامل مثال در LESS آموزش کامل مثال آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل دستورات آموزش کامل در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش کامل توسعه پذیری یا extend در Less آموزش کامل تصویری مثال در LESS آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش کامل تصویری Title در LESS آموزش کامل تصویری Title آموزش کامل تصویری px در LESS آموزش کامل تصویری px آموزش کامل تصویری p در LESS آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در LESS آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری italic در LESS آموزش کامل تصویری italic آموزش کامل تصویری h2 در LESS آموزش کامل تصویری h2 آموزش کامل تصویری green در LESS آموزش کامل تصویری green آموزش کامل تصویری font-style در LESS آموزش کامل تصویری font-style آموزش کامل تصویری font-size در LESS آموزش کامل تصویری font-size آموزش کامل تصویری blue در LESS آموزش کامل تصویری blue آموزش کامل تصویری background در LESS آموزش کامل تصویری background آموزش کامل تصویری <html> در LESS آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> در LESS آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> در LESS آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری </div> در LESS آموزش کامل تصویری </div> آموزش کامل تصویری آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل Title در LESS آموزش کامل title آموزش کامل px در LESS آموزش کامل px آموزش کامل p در LESS آموزش کامل link در LESS آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل italic در LESS آموزش کامل italic آموزش کامل HTML آموزش کامل Head آموزش کامل h2 در LESS آموزش کامل h2 آموزش کامل green در LESS آموزش کامل Green آموزش کامل font-style در LESS آموزش کامل font-size در LESS آموزش کامل font style آموزش کامل Font Size آموزش کامل blue در LESS آموزش کامل Blue آموزش کامل background در LESS آموزش کامل Background آموزش کامل <p> آموزش کامل <html> در LESS آموزش کامل <head> در LESS آموزش کامل <div> آموزش کامل <body> در LESS آموزش کامل <body> آموزش کامل </div> در LESS آموزش کامل آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش دستورات آموزش در LESS آموزش خروجی کدهای بالا در LESS آموزش خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای مثال در LESS آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای دستورات آموزش حرفه ای در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش حرفه ای توسعه پذیری یا extend در Less آموزش حرفه ای تصویری مثال در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش حرفه ای تصویری Title در LESS آموزش حرفه ای تصویری Title آموزش حرفه ای تصویری px در LESS آموزش حرفه ای تصویری px آموزش حرفه ای تصویری p در LESS آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در LESS آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری italic در LESS آموزش حرفه ای تصویری italic آموزش حرفه ای تصویری h2 در LESS آموزش حرفه ای تصویری h2 آموزش حرفه ای تصویری green در LESS آموزش حرفه ای تصویری green آموزش حرفه ای تصویری font-style در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-style آموزش حرفه ای تصویری font-size در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-size آموزش حرفه ای تصویری blue در LESS آموزش حرفه ای تصویری blue آموزش حرفه ای تصویری background در LESS آموزش حرفه ای تصویری background آموزش حرفه ای تصویری <html> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری </div> در LESS آموزش حرفه ای تصویری </div> آموزش حرفه ای تصویری آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای Title در LESS آموزش حرفه ای title آموزش حرفه ای px در LESS آموزش حرفه ای px آموزش حرفه ای p در LESS آموزش حرفه ای link در LESS آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای italic در LESS آموزش حرفه ای italic آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h2 در LESS آموزش حرفه ای h2 آموزش حرفه ای green در LESS آموزش حرفه ای Green آموزش حرفه ای font-style در LESS آموزش حرفه ای font-size در LESS آموزش حرفه ای font style آموزش حرفه ای Font Size آموزش حرفه ای blue در LESS آموزش حرفه ای Blue آموزش حرفه ای background در LESS آموزش حرفه ای Background آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <html> در LESS آموزش حرفه ای <head> در LESS آموزش حرفه ای <div> آموزش حرفه ای <body> در LESS آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای </div> در LESS آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در LESS آموزش جامع مثال آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع دستورات آموزش جامع در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش جامع توسعه پذیری یا extend در Less آموزش جامع تصویری مثال در LESS آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش جامع تصویری Title در LESS آموزش جامع تصویری Title آموزش جامع تصویری px در LESS آموزش جامع تصویری px آموزش جامع تصویری p در LESS آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در LESS آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری italic در LESS آموزش جامع تصویری italic آموزش جامع تصویری h2 در LESS آموزش جامع تصویری h2 آموزش جامع تصویری green در LESS آموزش جامع تصویری green آموزش جامع تصویری font-style در LESS آموزش جامع تصویری font-style آموزش جامع تصویری font-size در LESS آموزش جامع تصویری font-size آموزش جامع تصویری blue در LESS آموزش جامع تصویری blue آموزش جامع تصویری background در LESS آموزش جامع تصویری background آموزش جامع تصویری <html> در LESS آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> در LESS آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> در LESS آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری </div> در LESS آموزش جامع تصویری </div> آموزش جامع تصویری آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع Title در LESS آموزش جامع title آموزش جامع px در LESS آموزش جامع px آموزش جامع p در LESS آموزش جامع link در LESS آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع italic در LESS آموزش جامع italic آموزش جامع HTML آموزش جامع Head آموزش جامع h2 در LESS آموزش جامع h2 آموزش جامع green در LESS آموزش جامع Green آموزش جامع font-style در LESS آموزش جامع font-size در LESS آموزش جامع font style آموزش جامع Font Size آموزش جامع blue در LESS آموزش جامع Blue آموزش جامع background در LESS آموزش جامع Background آموزش جامع <p> آموزش جامع <html> در LESS آموزش جامع <head> در LESS آموزش جامع <div> آموزش جامع <body> در LESS آموزش جامع <body> آموزش جامع </div> در LESS آموزش جامع آموزش توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری مثال در LESS آموزش تصویری مثال آموزش تصویری در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش تصویری خروجی کدهای بالا آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش تصویری توسعه پذیری یا extend در Less آموزش تصویری Title در LESS آموزش تصویری Title آموزش تصویری px در LESS آموزش تصویری px آموزش تصویری p در LESS آموزش تصویری p آموزش تصویری link در LESS آموزش تصویری link آموزش تصویری italic در LESS آموزش تصویری italic آموزش تصویری h2 در LESS آموزش تصویری h2 آموزش تصویری green در LESS آموزش تصویری green آموزش تصویری font-style در LESS آموزش تصویری font-style آموزش تصویری font-size در LESS آموزش تصویری font-size آموزش تصویری blue در LESS آموزش تصویری blue آموزش تصویری background در LESS آموزش تصویری background آموزش تصویری <html> در LESS آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> در LESS آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> در LESS آموزش تصویری <body> آموزش تصویری </div> در LESS آموزش تصویری </div> آموزش تصویری آموزش پیشرفته مثال در LESS آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته دستورات آموزش پیشرفته در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less در LESS آموزش پیشرفته توسعه پذیری یا extend در Less آموزش پیشرفته تصویری مثال در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری در LESS آموزش پیشرفته تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری توسعه پذیری یا extend در Less در آموزش پیشرفته تصویری Title در LESS آموزش پیشرفته تصویری Title آموزش پیشرفته تصویری px در LESS آموزش پیشرفته تصویری px آموزش پیشرفته تصویری p در LESS آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در LESS آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری italic در LESS آموزش پیشرفته تصویری italic آموزش پیشرفته تصویری h2 در LESS آموزش پیشرفته تصویری h2 آموزش پیشرفته تصویری green در LESS آموزش پیشرفته تصویری green آموزش پیشرفته تصویری font-style در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-style آموزش پیشرفته تصویری font-size در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-size آموزش پیشرفته تصویری blue در LESS آموزش پیشرفته تصویری blue آموزش پیشرفته تصویری background در LESS آموزش پیشرفته تصویری background آموزش پیشرفته تصویری <html> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری </div> در LESS آموزش پیشرفته تصویری </div> آموزش پیشرفته تصویری آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته Title در LESS آموزش پیشرفته title آموزش پیشرفته px در LESS آموزش پیشرفته px آموزش پیشرفته p در LESS آموزش پیشرفته link در LESS آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته italic در LESS آموزش پیشرفته italic آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h2 در LESS آموزش پیشرفته h2 آموزش پیشرفته green در LESS آموزش پیشرفته Green آموزش پیشرفته font-style در LESS آموزش پیشرفته font-size در LESS آموزش پیشرفته font style آموزش پیشرفته Font Size آموزش پیشرفته blue در LESS آموزش پیشرفته Blue آموزش پیشرفته background در LESS آموزش پیشرفته Background آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html> در LESS آموزش پیشرفته <head> در LESS آموزش پیشرفته <div> آموزش پیشرفته <body> در LESS آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته </div> در LESS آموزش پیشرفته : آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش امکانات Less آموزش Title در LESS آموزش title آموزش px در LESS آموزش px آموزش p در LESS آموزش link در LESS آموزش link آموزش Less آموزش italic در LESS آموزش italic آموزش HTML آموزش Head آموزش h2 در LESS آموزش h2 آموزش green در LESS آموزش Green آموزش font-style در LESS آموزش font-size در LESS آموزش font style آموزش Font Size آموزش blue در LESS آموزش Blue آموزش background در LESS آموزش Background آموزش <p> آموزش <html> در LESS آموزش <head> در LESS آموزش <div> آموزش <body> در LESS آموزش <body> آموزش </div> در LESS آموزش Title در LESS title px در LESS px p در LESS link در LESS link Less italic در LESS italic HTML Head h2 در LESS h2 green در LESS Green font-style در LESS font-size در LESS font style Font Size blue در LESS Blue background در LESS Background <p> <html> در LESS <head> در LESS <div> <body> در LESS <body> </div> در LESSاگه خوشت اومد به اشتراک بزار


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google