توسعه پذیری یا extend در Less

توسعه پذیری یا extend در Less

Extend یک شبه کلاس در Less است که به ما امکان می دهد تا با استفاده از سلکتور extend: کلاس های دیگر سلکتورها را توسعه دهیم.

Extend یک شبه کلاس در Less است که به ما امکان می دهد تا با استفاده از سلکتور extend: کلاس های دیگر سلکتورها را توسعه دهیم.

مثال

در مثال زیر، نحوه ی کار کردن با شبه کلاس extend در Less نشان داده شده است:

مثال

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل style.less را ایجاد می کنیم:

Title

h2 {

&:extend(.style);

font-style: italic;

}

.style {

background: green;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

با اجرای دستور بالا، فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد خواهد شد، به صورت زیر:

h2 {

font-style: italic;

}

.style,

h2 {

background: blue;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

  1. کد اچ تی ام ال بالای این صفحه را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
  2. حالا این فایل اچ تی ام ال را در مرورگر خود باز کنید، خروجی به صورت زیر خواهد بود.

http://beyamooz.com/images/less/less-extend-output.jpg

نحوه ی نوشتن دستور extend در Less

دستور extend را می توان در داخل آکولادها قرار داد و یا آن را به یک سلکتور(گزینشگر) اضافه نمود. می توان در داخل دستور extend یک یا چند کلاس را اضافه کرد به طوری که با استفاده از کاما از یکدیگر جدا شده باشند.

مثال

در مثال زیر، می توانید نحوه ی استفاده از سینتکس extend را در یک فایل Less مشاهده نمایید:

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<div class=”container”>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل

style.less را ایجاد می کنیم:

.style:extend(.container, .img)

{

background: #BF70A5;

}

.container {

font-style: italic;

}

.img{

font-size: 30px;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

اکنون دستور بالا را اجرا کنید. خواهید دید که فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد می شود. به صورت زیر:

.style {

background: #BF70A5;

}

.container,

.style {

font-style: italic;

}

.img,

.style {

font-size: 30px;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

  1. فایل اچ تی ام ال بالا را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
  2. این فایل اچ تی ام ال را در یک مرورگر باز کنید، خروجی زیر نمایش داده خواهد شد.

 

مثال

در مثال زیر، نحوه ی کار کردن با شبه کلاس extend در Less نشان داده شده است:

مثال

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل style.less را ایجاد می کنیم:

Title

h2 {

&:extend(.style);

font-style: italic;

}

.style {

background: green;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

با اجرای دستور بالا، فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد خواهد شد، به صورت زیر:

h2 {

font-style: italic;

}

.style,

h2 {

background: blue;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

  1. کد اچ تی ام ال بالای این صفحه را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
  2. حالا این فایل اچ تی ام ال را در مرورگر خود باز کنید، خروجی به صورت زیر خواهد بود.

http://beyamooz.com/images/less/less-extend-output.jpg

نحوه ی نوشتن دستور extend در Less

دستور extend را می توان در داخل آکولادها قرار داد و یا آن را به یک سلکتور(گزینشگر) اضافه نمود. می توان در داخل دستور extend یک یا چند کلاس را اضافه کرد به طوری که با استفاده از کاما از یکدیگر جدا شده باشند.

مثال

در مثال زیر، می توانید نحوه ی استفاده از سینتکس extend را در یک فایل Less مشاهده نمایید:

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”style”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<div class=”container”>

<p>Hello!!!!!</p>

</div>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل

style.less را ایجاد می کنیم:

.style:extend(.container, .img)

{

background: #BF70A5;

}

.container {

font-style: italic;

}

.img{

font-size: 30px;

}

شما می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

اکنون دستور بالا را اجرا کنید. خواهید دید که فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد می شود. به صورت زیر:

.style {

background: #BF70A5;

}

.container,

.style {

font-style: italic;

}

.img,

.style {

font-size: 30px;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا مشاهده کنید که کدهای بالا چگونه کار می کنند:

  1. فایل اچ تی ام ال بالا را با نام extend_syntax.html ذخیره کنید.
  2. این فایل اچ تی ام ال را در یک مرورگر باز کنید، خروجی زیر نمایش داده خواهد شد.

http://beyamooz.com/images/less/less-extend-output1.jpgاگه خوشت اومد به اشتراک بزار


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google