تجزیه کننده در XML

تجزیه کننده در XML

سلام دوستان
باید قبل از هر چیز بخواطر مشکلاتی که پیش امد ازتون یه معذرت خواهی کنیم.
تجزیه کننده چیزیه که  یک سند XML را به یک شیء XML DOM تبدیل می‌کند. تا وسیله جاوا اسکریپت اون رو دست کاری می کنیم.
این را هم باید بدونید که تمام مرورگرا جدید دارای یک تجزیه کننده XML داخلی هستند.

تجزیه یک سند XML

قطعه کد زیر یک سند XML را به یک شیء XML DOM تجزیه می‌کند:

xmlhttp=new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open(“GET”,”books.xml”,false);
xmlhttp.send();
xmlDoc=xmlhttp.responseXML;


تجزیه یک رشته XML

قطعه کد زیر یک رشته XML را به یک شیء XML DOM تجزیه می‌کند:

txt=”<bookstore><book>”;
txt=txt+”<title>Everyday Italian</title>”;
txt=txt+”<author>Giada De Laurentiis</author>”;
txt=txt+”<year>2005</year>”;
txt=txt+”</book></bookstore>”;
if (window.DOMParser)
{
parser=new DOMParser();
xmlDoc=parser.parseFromString(txt,”text/xml”);
}
else // Internet Explorer
{
xmlDoc=new ActiveXObject(“Microsoft.XMLDOM”);
xmlDoc.async=false;
xmlDoc.loadXML(txt);
}

نکته: تمامی مرورگرها از از شیء DOMParser برای تجزیه یک رشته XML استفاده میکند ولی مرورگر Internet Explorer برای تجزیه یک رشته XML از متد ()loadXML استفاده می‌کند.
نکته: مرورگرها بخواطر مسائل امنیتی میگویند که باید هم صفحه‌ی وب و هم فایل XML، زمانی که در حال بارگذاری هستند، بر روی یک سرور قرار گیرند. این به این معنی که مرورگرهای جدید اجازه دسترسی به دامنه‌هارا نمی‌دهند.


نمایش داده‌های XML در یک جدول HTML

در مثال زیر، ما یک فایل XML به نام “cd_catalog.xml” را باز کردیم.
محتویات فایل cd_catalog.xml :

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<CATALOG>
<CD>
<TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
<ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Columbia</COMPANY>
<PRICE>10.90</PRICE>
<YEAR>1985</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Hide your heart</TITLE>
<ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>CBS Records</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1988</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Greatest Hits</TITLE>
<ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>RCA</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1982</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Still got the blues</TITLE>
<ARTIST>Gary Moore</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Virgin records</COMPANY>
<PRICE>10.20</PRICE>
<YEAR>1990</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Eros</TITLE>
<ARTIST>Eros Ramazzotti</ARTIST>
<COUNTRY>EU</COUNTRY>
<COMPANY>BMG</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1997</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>One night only</TITLE>
<ARTIST>Bee Gees</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Polydor</COMPANY>
<PRICE>10.90</PRICE>
<YEAR>1998</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Sylvias Mother</TITLE>
<ARTIST>Dr.Hook</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>CBS</COMPANY>
<PRICE>8.10</PRICE>
<YEAR>1973</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Maggie May</TITLE>
<ARTIST>Rod Stewart</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Pickwick</COMPANY>
<PRICE>8.50</PRICE>
<YEAR>1990</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Romanza</TITLE>
<ARTIST>Andrea Bocelli</ARTIST>
<COUNTRY>EU</COUNTRY>
<COMPANY>Polydor</COMPANY>
<PRICE>10.80</PRICE>
<YEAR>1996</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>When a man loves a woman</TITLE>
<ARTIST>Percy Sledge</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Atlantic</COMPANY>
<PRICE>8.70</PRICE>
<YEAR>1987</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Black angel</TITLE>
<ARTIST>Savage Rose</ARTIST>
<COUNTRY>EU</COUNTRY>
<COMPANY>Mega</COMPANY>
<PRICE>10.90</PRICE>
<YEAR>1995</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>1999 Grammy Nominees</TITLE>
<ARTIST>Many</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Grammy</COMPANY>
<PRICE>10.20</PRICE>
<YEAR>1999</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>For the good times</TITLE>
<ARTIST>Kenny Rogers</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Mucik Master</COMPANY>
<PRICE>8.70</PRICE>
<YEAR>1995</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Big Willie style</TITLE>
<ARTIST>Will Smith</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Columbia</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1997</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Tupelo Honey</TITLE>
<ARTIST>Van Morrison</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Polydor</COMPANY>
<PRICE>8.20</PRICE>
<YEAR>1971</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Soulsville</TITLE>
<ARTIST>Jorn Hoel</ARTIST>
<COUNTRY>Norway</COUNTRY>
<COMPANY>WEA</COMPANY>
<PRICE>7.90</PRICE>
<YEAR>1996</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>The very best of</TITLE>
<ARTIST>Cat Stevens</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Island</COMPANY>
<PRICE>8.90</PRICE>
<YEAR>1990</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Stop</TITLE>
<ARTIST>Sam Brown</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>A and M</COMPANY>
<PRICE>8.90</PRICE>
<YEAR>1988</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Bridge of Spies</TITLE>
<ARTIST>T’Pau</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Siren</COMPANY>
<PRICE>7.90</PRICE>
<YEAR>1987</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Private Dancer</TITLE>
<ARTIST>Tina Turner</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Capitol</COMPANY>
<PRICE>8.90</PRICE>
<YEAR>1983</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Midt om natten</TITLE>
<ARTIST>Kim Larsen</ARTIST>
<COUNTRY>EU</COUNTRY>
<COMPANY>Medley</COMPANY>
<PRICE>7.80</PRICE>
<YEAR>1983</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Pavarotti Gala Concert</TITLE>
<ARTIST>Luciano Pavarotti</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>DECCA</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<YEAR>1991</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>The dock of the bay</TITLE>
<ARTIST>Otis Redding</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Atlantic</COMPANY>
<PRICE>7.90</PRICE>
<YEAR>1987</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Picture book</TITLE>
<ARTIST>Simply Red</ARTIST>
<COUNTRY>EU</COUNTRY>
<COMPANY>Elektra</COMPANY>
<PRICE>7.20</PRICE>
<YEAR>1985</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Red</TITLE>
<ARTIST>The Communards</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>London</COMPANY>
<PRICE>7.80</PRICE>
<YEAR>1987</YEAR>
</CD>
<CD>
<TITLE>Unchain my heart</TITLE>
<ARTIST>Joe Cocker</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>EMI</COMPANY>
<PRICE>8.20</PRICE>
<YEAR>1987</YEAR>
</CD>
</CATALOG>

سپس هریک از عناصر <CD> را در حلقه‌ای انداختیم، و مقدار عناصر <ARTIST> و <TITLE> را در یک جدول HTML نمایش دادیم:


<html>
<head>
<style>
table, th, td {
border: 1px solid black;
border-collapse:collapse;
}
th, td {
padding: 5px;
}
</style>
</head>
<body>
<script>
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);
}
xmlhttp.open(“GET”,”cd_catalog.xml”,false);
xmlhttp.send();
xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
document.write(“<table><tr><th>Artist</th><th>Title</th></tr>”);
var x=xmlDoc.getElementsByTagName(“CD”);
for (i=0;i<x.length;i++)
{
document.write(“<tr><td>”);
document.write(x[i].getElementsByTagName(“ARTIST”)[0].childNodes[0].nodeValue);
document.write(“</td><td>”);
document.write(x[i].getElementsByTagName(“TITLE”)[0].childNodes[0].nodeValue);
document.write(“</td></tr>”);
}
document.write(“</table>”);
</script>
</body>
</html>

دوستان این مطلب هم به پایان رسید . در این مطلب راجب XML DOM مطالبی گفتیم و یک خروجی از XML در جدول HTML گرفتی.
حتما تا حالا گفتید که xml چه کار بردهایی دارد. ما تا حالا راجب XML توضیحاتی دادیم در مطلب بعد کاربرد های XML را با هم مرور میکنیم.
موفق و پیروز باشید.

 


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google