تابع callback

تابع callback

ابع callback، بعد از اجرای کامل متحرک سازی اجرا می شود.

تابع callback در jQuery:

دستورات JavaScript، خط به خط اجرا می شوند. اما هنگام استفاده از دستورات متحرک سازی، خط بعدی می تواند بدون اجرای کامل دستور قبلی اجرا شود. این امر می تواند موجب بروز خطا شود.

برای جلوگیری از بروز خطا، می توان از توابع callback استفاده نمود.

تابع callback، بعد از اجرای کامل متحرک سازی اجرا می شود.

یک نمونه از نحوه استفاده تابع callback:

$(selector).hide(speed,callback);

مثال: در مثال زیر، پارامتر callback در متد ()hide با یک تابع تنظیم شده است، این تابع بعد از اجرای کامل افکتِ پنهان سازی، اجرا خواهد شد:

استفاده از پارامتر callback

$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(“slow”,function(){
alert(“The paragraph is now hidden”);
});
});

در مثال زیر، پارامتر callback استفاده نشده است، و قبل از اینکه افکتِ پنهان سازی کامل شود، پنجره alert نمایش داده خواهد شد:

بدون استفاده از پارامتر callback

$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(1000);
alert(“The paragraph is now hidden”);
});

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google