افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja

افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja

برای افزایش سرعت سایت می توانید از افزونه gzip ninja استفاده کنید. با این افزونه می توانید سرعت سایت خود را بالا ببرید ، البته برای این کار افزونه های دیگری هم نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم استفاده کنید ولی کار کردن و فعال کردن آن ها سخت و دشوار است. مدیران سایت ها برای این که افزونه های اضافه نصب نکنند برای بهبود سرعت سایت خود عکس ها و محتویات سایت خود را با حجم کم تری آپلود و درون سایت قرار می دهند. این افزونه بر روی سیستم لوکال هاست اجرا نمی شود به دلیل این که قابلیت GZip ندارد اما بیشترین هاستینگ ها این قابلیت را فعال کرده اند و بعضی از آن ها بلعکس عمل می نمایند.
اگر گاهی بعد از نصب این افزونه سایت شما ارور ۵۰۰ داد باید از هاستینگ سایت خود بخواهید تا قابلیت GZip را فعال کند تا سایت شما به خوبی نمایان شود و در دسترس کاربران شما قرار گیرد.
ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت gzip-wp-1 افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja Wordpress آموزش افزونه های وردپرس سئو وردپرس  سئو وردپرس افزونه های وردپرس افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش کامل سئو وردپرس آموزش کامل دستورات سئو وردپرس آموزش کامل دستورات افزونه های وردپرس آموزش کامل دستورات Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل افزونه های وردپرس آموزش کامل افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش کامل Wordpress آموزش سئو وردپرس آموزش دستورات سئو وردپرس آموزش دستورات افزونه های وردپرس آموزش دستورات Wordpress آموزش حرفه ایافزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش حرفه ای سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای دستورات Wordpress آموزش حرفه ای برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی Wordpress آموزش حرفه ای افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش حرفه ای Wordpress آموزش جامع سئو وردپرس آموزش جامع دستورات سئو وردپرس آموزش جامع دستورات افزونه های وردپرس آموزش جامع دستورات Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع افزونه های وردپرس آموزش جامع افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش جامع Wordpress آموزش پیشرفته سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته دستورات Wordpress آموزش پیشرفته برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی Wordpress آموزش پیشرفته افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش پیشرفته Wordpress آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش برنامه نویسی Wordpress آموزش برنامه نویسی آموزش افزونه های وردپرس آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش Wordpress آموزش wordpress

بعد از نصب و فعال سازی این افزونه یک گزینه بعد از تنظیمات یک گزینه GZip Ninja Speed نمایش داده می شود که باید بر روی آن کلیک کرد.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت gzip-wp-1 افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja Wordpress آموزش افزونه های وردپرس سئو وردپرس  سئو وردپرس افزونه های وردپرس افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش کامل سئو وردپرس آموزش کامل دستورات سئو وردپرس آموزش کامل دستورات افزونه های وردپرس آموزش کامل دستورات Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل افزونه های وردپرس آموزش کامل افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش کامل Wordpress آموزش سئو وردپرس آموزش دستورات سئو وردپرس آموزش دستورات افزونه های وردپرس آموزش دستورات Wordpress آموزش حرفه ایافزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش حرفه ای سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای دستورات Wordpress آموزش حرفه ای برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی Wordpress آموزش حرفه ای افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش حرفه ای Wordpress آموزش جامع سئو وردپرس آموزش جامع دستورات سئو وردپرس آموزش جامع دستورات افزونه های وردپرس آموزش جامع دستورات Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع افزونه های وردپرس آموزش جامع افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش جامع Wordpress آموزش پیشرفته سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته دستورات Wordpress آموزش پیشرفته برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی Wordpress آموزش پیشرفته افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش پیشرفته Wordpress آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش برنامه نویسی Wordpress آموزش برنامه نویسی آموزش افزونه های وردپرس آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش Wordpress آموزش wordpress   ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت gzip-wp-2 افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja Wordpress آموزش افزونه های وردپرس سئو وردپرس  سئو وردپرس افزونه های وردپرس افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش کامل سئو وردپرس آموزش کامل دستورات سئو وردپرس آموزش کامل دستورات افزونه های وردپرس آموزش کامل دستورات Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل افزونه های وردپرس آموزش کامل افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش کامل Wordpress آموزش سئو وردپرس آموزش دستورات سئو وردپرس آموزش دستورات افزونه های وردپرس آموزش دستورات Wordpress آموزش حرفه ایافزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش حرفه ای سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای دستورات Wordpress آموزش حرفه ای برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی Wordpress آموزش حرفه ای افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش حرفه ای Wordpress آموزش جامع سئو وردپرس آموزش جامع دستورات سئو وردپرس آموزش جامع دستورات افزونه های وردپرس آموزش جامع دستورات Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع افزونه های وردپرس آموزش جامع افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش جامع Wordpress آموزش پیشرفته سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته دستورات Wordpress آموزش پیشرفته برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی Wordpress آموزش پیشرفته افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش پیشرفته Wordpress آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش برنامه نویسی Wordpress آموزش برنامه نویسی آموزش افزونه های وردپرس آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja در آموزش آموزش افزایش سرعت سایت با افزونه GZip Ninja آموزش Wordpress آموزش wordpress

بعد از کلیک بر روی GZip Ninja Speed یک صفحه نمایان می شود که باید بر روی Enable کلیک کنید.

اگر بعد از نصب ارور ۵۰۰ نمایش داده شد سریع به هاستینگ خود خبر دهید تا گزینه GZip را فعال کند.

امیدوارم که اینافزونهبه کار شما بیاد

دانلود افزونه


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google