آموزش ساختار دستورات در JSON

آموزش ساختار دستورات در JSON

ساختار دستورات JSON زیر مجموعه ای از ساختار دستورات جاوا اسکریپت (JavaScript) است.

قوانین گرامر JSON

گرامر یا ساختار دستورات JSON زیر مجموعه ای از ساختار ایجاد شیء در جاوا اسکریپت (JavaScript) است:

  • داده ها به صورت زوج مقدار/نام هستند.
  • داده ها با کاما از همدیگر جدا می شوند.
  • علامت آکولاد برای نگه داشتن اشیاء بکار می رود.
  • از براکت برای نگه داشتن آرایه استفاده می شود.


زوج مقدار / نام در JSON

داده های JSON به صورت زوج های مقدار / نام نوشته می شوند.

زوج مقدار / نام شامل یک نام فیلد (در دابل کوتیشن)، است که بعد از آن یک دو نقطه می آید و بعد از دو نقطه مقدار فیلد ذکر می شود:

“firstName” : “John”

فهم این ساختار بسیار ساده است و این گونه مقدار دهی شبیه عبارت های جاوا اسکریپت (JavaScript) است.

firstName = “John”

مقادیر JSON

مقادیر JSON می تواند:

  • عددی باشد. (عدد صحیح یا اعشار)
  • رشته ای باشد. (در دابل کوتیشن قرار می گیرد)
  • منطقی یا بولین باشد. (true یا false)
  • آرایه باشد. (داخل براکت قرار می گیرد)
  • شیء باشد. (داخل آکولاد تعریف می شود)
  • null یا تهی باشد.

اشیاء JSON

اشیاء JSON داخل آکولاد نوشته می شوند.

اشیاء می تواند شامل چندین زوج مقدار/نام باشد:

{ “firstName”:”John” , “lastName”:”Doe” }

این سینتکس نیز ساده و معادل عبارت های جاوا اسکریپت (JavaScript) می باشد:

firstName = “John”;
lastName = “Doe”;

آرایه های JSON

آرایه های JSON داخل براکت نوشته می شوند.

یک آرایه می تواند حاوی چند شیء باشد:

{
“employees”: [
{ “firstName”:”John” , “lastName”:”Doe” },
{ “firstName”:”Anna” , “lastName”:”Smith” },
{ “firstName”:”Peter” , “lastName”:”Jones” }
]
}

در ساختار بالا، شیء “employees” در آرایه حاوی سه شیء است. هر شیء یک رکورد از کارمندان (با نام و نام خانوادگی ) است.


JSON از ساختار دستورات JavaScript استفاده می کند

به این خاطر که JSON از سینتکس جاوا اسکریپت (JavaScript) استفاده می کند،

با استفاده از جاوا اسکریپت (JavaScript) می توانید آرایه ای از اشیاء را ایجاد نمایید و آن ها را مانند مثال زیر مقدار دهی کنید:

مثال

var employees = [
{ “firstName”:”John” , “lastName”:”Doe” },
{ “firstName”:”Anna” , “lastName”:”Smith” },
{ “firstName”:”Peter” , “lastName”: “Jones” }
];

مقدار اولین ورودی آرایه را می توان به صورت زیر به دست آورد:

employees[0].firstName + ” ” + employees[0].lastName;

مقدار برگشتی عبارت است از:

John Doe

مقدار می تواند مانند زیر تغییر نماید:

employees[0].firstName = “Gilbert”;

در فصل بعدی خواهید آموخت چگونه متن JSON را به شیء جاوا اسکریپت تبدیل نمایید.


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google